Blijverslening aanvragen

Bent u al wat ouder en wilt u graag zelfstandig in uw huidige huis blijven wonen? Met de blijverslening beschikt u over de financiële middelen, om tegen een gunstige rente en voorwaarden aanpassingen in of aan uw woning te doen. Of om uw woning geschikt te maken voor een specifieke zorgvraag. U sluit de lening af bij de gemeente via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het geld wordt in een bouwdepot gestort, waaruit de aannemer wordt betaald.

Met het vooraanvraagformulier doet u bij de gemeente eerst een vooraanvraag voor een Blijverslening. Bij een positieve uitkomst van de vooraanvraag ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier om de lening bij SVn aan te vragen voor de financiële toets (dit is het tweede onderdeel van de aanvraag). Bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) doet u definitieve aanvraag.

Op de website van het SVn staat informatie over de definitieve aanvraag en hoe uw aanvraag wordt afgehandeld. Bij een positieve uitkomst brengt het SVn een offerte voor een Blijverslening uit. Het SVn verstrekt en beheert de toegewezen lening.

Hypothecaire of consumptieve (persoonlijke) lening

De lening kan op twee manieren worden afgesloten:

 • De hypothecaire lening wordt afgesloten voor een bedrag van €2.500 tot €25.000 met een looptijd van 10 tot 20 jaar afhankelijk van de hoogte van de hypotheek.
 • De consumptieve persoonlijke lening kan worden afgesloten voor een bedrag van €2.500 tot €10.000 met een looptijd van maximaal 10 jaar.

De Blijverslening wordt via een bouwkrediet verstrekt. U lost de lening af in maandelijkse termijnen. Vervroegde aflossing is boetevrij toegestaan. Meer informatie vindt u op www.svn.nl/particulieren/lening/blijverslening.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een woning in de gemeente Heemskerk.
 • Voor het doen van preventieve woningaanpassingen dient een van de aanvragers minimaal 55 jaar te zijn (en jonger dan 76 jaar voor een consumptieve lening).
 • Voor gezinsleden met een zorgvraag gelden geen leeftijdsvoorwaarden.
 • Bij een hypothecaire lening mag de totale financiering (bestaande hypotheek + blijverslening) maximaal 80% van de WOZ-waarde bedragen.
 • De lening kunt u alleen gebruiken voor aanpassingen in de woning.
 • Het werk wordt uitgevoerd door een erkend installateur of bouwbedrijf.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.

U kunt een vooraanvraagformulier en extra informatie downloaden. Het vooraanvraagformulier kunt u uitprinten, invullen en sturen naar gemeente Heemskerk, postbus 1, 1960 AA Heemskerk. De aanvraag moet het volgende bevatten:

 • Opgave en omschrijving van de te treffen maatregelen.
 • Financiële onderbouwing door een erkend installateur of bouwbedrijf.
 • Planning van de werkzaamheden.
 • Kopie van de omgevingsvergunning als deze nodig is.
 • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs.
 • Kopie eigendomsbewijs woning.

Overige informatie

Als uw aanvraag niet volledig is, kan er geen beslissing worden genomen. U krijgt dan nog 4 weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag, krijgt u een toewijzingsbrief dan wel afwijzingsbrief van de gemeente. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) op 088 – 2539400.