Gemeentegrond kopen/huren

Wilt u een aanvraag doen voor het kopen of huren van gemeentegrond? Dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Aanvraagformulier gebruik gemeentegrond

Aanbod grond en onroerend goed

De gemeente geeft af en toe bouwgrond uit. Dit wordt kenbaar gemaakt via de plaatselijke makelaar in de lokale krant. Hetzelfde geldt met onroerende goederen, zoals gebouwen en woningen. Wanneer de gemeente besluit om tot verkoop over te gaan, wordt dit altijd openbaar aangeboden.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan telefonisch (14 0251) contact op met de gemeente.