Gemeentegrond kopen/huren

Wilt u een aanvraag doen voor het kopen of huren van gemeentegrond? Dan kunt u onderstaand formulier invullen.

Aanvraagformulier gebruik gemeentegrond

Aanbod grond en onroerend goed

De gemeente geeft af en toe bouwgrond uit. Dit wordt kenbaar gemaakt via de plaatselijke makelaar in de lokale krant. Hetzelfde geldt met onroerende goederen, zoals gebouwen en woningen. Wanneer de gemeente besluit om tot verkoop over te gaan, wordt dit altijd openbaar aangeboden.

Snippergroen

U kunt. als u  aan deze grond grenst, een verzoek indienen bij de gemeente om gemeentelijke grond/snippergroen in gebruik te nemen. De gemeente biedt onderstaand snippergroen, grenzend aan onderstaande adressen, aan voor verkoop:

  • Simonszand 31.
  • Vlieland 39.
  • Kamperfoelie 20.
  • Ameland 25 en 27.
  • Griend 43.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan telefonisch (14 0251) contact op met de gemeente.