Gemeentelijke onderscheiding aanvragen

Mensen die zich inzetten voor de samenleving, van (grote) betekenis zijn voor de gemeente of een bijzondere prestatie leveren, kunnen worden voorgedragen voor een gemeentelijke onderscheiding. Ook voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 20 jaar is er een onderscheiding mogelijk. Voor speciale prestaties voor Heemskerk en de samenleving kunnen zij een jeugdlintje ontvangen. Net als bij koninklijke onderscheidingen is het de bedoeling dat iemand u voordraagt. Om in aanmerking te komen voor het ereburgerschap of een zilveren legpenning moeten in ieder geval twee mensen de voordracht ondersteunen. Afhankelijk van de prestatie(s) en de betekenis hiervan voor Heemskerk of de gemeenschap wordt de onderscheiding toegekend.
Het verlenen van het ereburgerschap of het uitreiken van een legpenning is mogelijk voor inwoners en niet-inwoners. De waarde voor Heemskerk en de gemeenschap staan voorop.

Wilt u iemand voor een onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met de gemeente Heemskerk, telefoon 14 0251 of via e-mail post@heemskerk.nl. Laat u in grote lijnen informeren of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een onderscheiding. De medewerker kan ook precies uitleggen hoe u te werk moet gaan.

Iemand voordragen (DigiD)