Subsidie Groene leges

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor nieuwbouw of een verbouwing met duurzame maatregelen, dan kunt u in aanmerking komen de subsidie 'Groene leges'. Onder duurzame maatregelen vallen bijvoorbeeld aardgasvrij bouwen, het aanleggen van groene (sedum) dakbedekking en (hogere) isolatie van vloer, wand en dak. Verder moeten de maatregelen het wettelijke minimum overstijgen om in aanmerking te komen voor deze subsidie.

Een aanvraag om omgevingsvergunning doet u via het Omgevingsloket. Aan de aanvraag van een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Met de subsidie Groene leges kunt u deze kosten terugkrijgen tot een maximum van 3.000 euro. Deze regeling loopt van 1 augustus 2018 tot uiterlijk 31 december 2019.

Omgevingsloket

Subsidie aanvragen

De aanvraag voor de subsidie doet u via het onderstaande webformulier. Er wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor deze subsidie. Na het uitvoeren van de duurzame maatregelen kunt u het verzoek om uitbetaling van de subsidie indienen (via het uitbetalingsformulier). Er vindt dan binnen 8 weken een controle plaats door de gemeente en vervolgens wordt tot uitbetaling over gegaan.

Subsidie Groene leges aanvragen (DigiD) Uitbetaling Groene leges (DigiD)