Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Inkoop Hulp bij het huishouden 2017

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben besloten om, ten aanzien van de inkoop van hulp bij het huishouden, gezamenlijk bestuurlijk aan te besteden. De gemeenten stellen in overleg met onder andere de huidige zorgaanbieders in meerdere overlegtafels een nieuwe overeenkomst op.

Alle zorgaanbieders die in 2017 in de gemeenten hulp bij het huishouden willen leveren en zich aan de bepalingen in de overeenkomst houden, kunnen vervolgens een contract tekenen. Hieronder vindt u uitleg over deze bestuurlijke aanbesteding.

Meedoen aan het bestuurlijk aanbestedingstraject

De gemeenten nodigen in ieder geval de huidige dienstverleners en de zorgaanbieders die hulp bij het huishouden leveren in de regio Zuid-Kennemerland uit, voor het bestuurlijke aanbestedingstraject.
De basisovereenkomst wordt in overleg opgesteld. Alle zorgaanbieders die voldoen aan de gestelde eisen en de basisovereenkomst getekend hebben, hebben vervolgens de mogelijkheid de dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen.

Fysieke overlegtafel

De zorgaanbieders die uitgenodigd zijn door de gemeenten nemen deel aan de fysieke overlegtafel. Het doel van de fysieke overlegtafel is dat deelnemers samen tot overeenstemming komen over de inhoud van het uitvoeren van huishoudelijke hulp in de regio IJmond. Tijdens deze fysieke overlegtafel wordt de dienstverleningsovereenkomst inhoudelijk besproken en kunnen er nieuwe ideeën en voorstellen (innovatie) voor een andere manier van werken worden aangedragen. Daarnaast nodigen de gemeenten een aantal partijen uit om mee te praten over de nog op te stellen dienstverleningsovereenkomst aan de digitale overlegtafel. Indien u geen huidige zorgaanbieder bent, maar wel de intentie hebt om vanaf 2017 de hulp bij het huishouden te willen leveren in deze gemeenten, kunt u dat kenbaar maken via het reactieformulier onderaan deze pagina, zodat u kunt meepraten via de digitale overlegtafel.

De data voor de fysieke overlegtafels zijn als volgt:

  • 23 juni 2016 van 13.00 tot 17.00 uur, gemeente Velsen;
  • 25 augustus 2016 van 13.00 tot 17.00 uur, gemeente Velsen.

Digitale overlegtafel

U bent als zorgaanbieder niet verplicht deel te nemen aan de fysieke overlegtafels. U kunt ook deelnemen via de digitale overlegtafel.
De digitale overlegtafel wordt beschouwd als een instrument om partijen die niet actief deelnemen via de fysieke overlegtafel toch geïnformeerd te houden en via deze weg hun suggesties en ideeën te ontvangen.
Ook biedt de digitale overlegtafel voor andere partijen de gelegenheid om met suggesties te komen voor de inhoudelijke discussies aan de fysieke overlegtafels.

Onderaan deze pagina, bij documenten, kunt u alle stukken raadplegen. Zo willen de gemeenten de inkoop van hulp bij het huishouden een open en transparante vorm geven.

Contact

Voor vragen omtrent deze aanbesteding kunt u reageren via het reactieformulier onderaan deze pagina.

Hulp-bij-Huishouden

Uw reactie
Betreft*

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden