Het WOZ-loket: toegang tot uw taxatiegegevens

Uw huis of bedrijf wordt jaarlijks getaxeerd. Net als alle andere huizen en bedrijven in Nederland. De gemeente is namelijk wettelijk verplicht om jaarlijks de waarde van onroerende zaken te bepalen, dit is vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet geldt voor elke gemeente in Nederland.

Het WOZ-loket