Bestemmingsplan bekijken of afwijken

In bestemmingsplannen staan waarvoor gronden en gebouwen gebruikt mogen worden, bijvoorbeeld voor wonen, werken, verkeer en natuur. Als uw plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, kan dit soms toch. Dan start er een procedure waarin een belangenafweging wordt gemaakt. Als het plan erg afwijkt van het bestemmingsplan, is een zwaardere en daardoor duurdere procedure nodig dan bij een kleine afwijking.

Benieuwd of uw plan binnen het bestemmingsplan past? Alle bestemmingsplannen bekijkt u op:

www.ruimtelijkeplannen.nl

Schetsplan aanvragen

Als uw plan in strijd is met het bestemmingsplan, adviseren wij om eerst een schetsplan aan te vragen via bwt@heemskerk.nl of post@heemskerk.nl. U kunt ook eerst contact opnemen met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251.