Hondenbelasting

Als u 1 of meerdere honden heeft, betaalt u hondenbelasting. Hondenbelasting betaalt u per hond. We doen af en toe huis-aan-huis controle op hondenbezit.

Een hond aanmelden of afmelden doet u online via onderstaande knop (DigiD). Het bewijs, bijvoorbeeld een verklaring van de dierenarts, kunt u ook digitaal meesturen.

Aan- of afmelden hond (DigiD)

Aangiftebiljet per post

Kunt of wilt u het af- of aanmelden niet online doen? Stuur een brief aan team PCF - Belastingen van de gemeente. In de folder (pdf, 4 MB) staat meer informatie over het hondenbeleid in Heemskerk.

Tarieven hondenbelasting 2023

Per hond € 97,08

Hondenlosloopplaatsen

In Heemskerk zijn verschillende gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen. Deze hondenlosloopplaatsen zijn opgenomen in de folder hondenbeleid. In de folder zit een plattegrond van Heemskerk waarop te zien is waar de losloopplaatsen zijn. U kunt de folder downloaden (pdf, 4 MB) of een fysiek exemplaar aanvragen op deze website.

De bevoegdheid om hondenbelasting te heffen is vastgelegd in artikel 226 van de Gemeentewet.

Karakter

De hondenbelasting is een algemene belasting, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de algemene middelen. Artikel 226 Gemeentewet legt geen verplichting op de belasting anders dan als een algemene belasting te heffen.

Uitspraak gerechtshof ’s-Hertogenbosch (strijd met gelijkheidsbeginsel)

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch deed op 24 januari 2013 echter een opmerkelijke uitspraak over de hondenbelasting. Het hof was van mening dat een hondenbelasting die enkel wordt geheven als bijdrage aan de algemene middelen in strijd was met het gelijkheidsbeginsel.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 18 oktober 2013 (zaaknummer 13/01116) de voornoemde uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch vernietigd.

Volgens de Hoge Raad vormt het onderscheid in art. 226 Gemeentewet tussen houders van honden en andere personen geen discriminatie. Voor heffing van hondenbelasting is niet vereist dat een relatie wordt gelegd met bepaalde kosten die de gemeente moet maken in verband met het houden van honden binnen haar grenzen.

Dat het heffen van hondenbelasting in strijd zou zijn met het internationale recht heeft de Hoge Raad impliciet van de hand gewezen (HR 19 september 1990, BB 1990, 320).