Exploitatievergunning

Runt u of wilt u een horecazaak runnen? Dan heeft u een exploitatievergunning nodig volgens de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Aanvragen of wijzigen van een vergunning doet u online met DigiD. Bij de aanvraag betaalt u direct de legeskosten via iDeal. Lees de informatie goed door voordat u aan een aanvraag begint.

Exploitatievergunning aanvragen DigiD

Voorwaarden exploitatievergunning niet-alcohol-schenkend horecabedrijf

  • Er mag geen sprake zijn van strijd met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
  • Het horecabedrijf mag de omgeving en de openbare orde niet nadelig beïnvloeden. 
  • ​We willen voorkomen dat via het horecabedrijf crimineel geld wordt uitgegeven of verwerkt. Of strafbare feiten worden gepleegd. Daarom stellen we een onderzoek in naar het verleden van de ondernemer. Dit doen we in het kader van de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Het onderzoek doen we via een aantal vragen die in het webformulier staan.

Verplichte documenten

  • Kopie legitimatiebewijzen ondernemer(s).
  • Uittreksel Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Niet ouder dan 3 maanden.
  • Plattegrond inrichting met daarop aangegeven de ruimten die voor publiek toegankelijk zijn en waarvoor de vergunning moet gelden.

Voorwaarden vrijstelling alcohol-schenkend horecabedrijf

Voor sommige horecabedrijven die alcohol schenken, is een exploitatievergunning niet nodig. Zij kunnen een vrijstelling krijgen. Horecabedrijven die geen alcohol schenken hebben altijd een exploitatievergunning nodig.

Hier letten we op bij een bestaand bedrijf

  • Er mogen geen incidenten hebben plaatsgevonden als geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel in of bij het bedrijf.

Hier letten we op bij een nieuw bedrijf

  • Er mag geen strijd zijn met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit.
  • Het horecabedrijf mag de omgeving en de openbare orde niet nadelig beïnvloeden.

Legeskosten 2023

  Kosten
In behandeling nemen van deze aanvraag €24,55

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid via 14 0251 of post@heemskerk.nl.