Terrasvergunning

Wilt of heeft u voor een horecazaak een terras en eventuele terrasschermen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig. De vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Op de inrichting en het gebruik van terrassen zijn de Beleidsregels terrassen van toepassing. Ruimtelijke aspecten (zoals afmetingen van het terras, locatie, voldoende vrije doorgang voor voetgangers en dergelijke) worden beoordeeld in het kader van het bestemmingsplan en de Wabo. Heeft u een exploitatievergunning of vrijstelling, dan gelden deze ook voor de bijbehorende terrassen. Meer informatie over een exploitatievergunning of vrijstelling vindt u op deze pagina.

Omgevingsloket

Aanvraag tijdelijke verruiming terrassen voor horecaondernemers

Op 26 mei 2020 heeft het college ingestemd met meer ruimte voor terrassen voor horecaondernemers. Hierdoor is het voor horecaondernemers mogelijk om tijdelijk een groter terras te vragen. Bezoekers kunnen zo genoeg afstand houden.
Voor de verruiming gelden een aantal voorwaarden en horeaondernemers moeten een tekening van het terras met daarop de maatvoering indienen.

Lees voor meer informatie ook het persbericht.

Aanvraag verruiming terras [DigiD]

Kosten 2020

Een omgevingsvergunning voor een terras kost € 228,50. Voor de terrasschermen geldt nog een afzonderlijk bedrag aan legeskosten: minimaal € 225,10, het bedrag is afhankelijk van de bouwkosten.

Precariobelasting

Voor het hebben van een terras (het plaatsen van banken, tafeltjes en stoelen) op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, per m² ingenomen grond:

  • per dag € 0,80
  • per week € 1,30
  • per maand € 2,45
  • per kwartaal € 5,30
  • per jaar € 15,85