Omgevingsvergunning (ver)bouwen of melding bij slopen

Wilt u gaan (ver)bouwen of slopen? Dan heeft u voor het (ver)bouwen mogelijk een omgevingsvergunning nodig. En voor het slopen een meldingsplicht. Via het omgevingsloket kunt u een check doen of het (ver)bouwen vergunningsvrij is en of u een melding voor het slopen moet doen. Deze folder (pdf, 1.03 MB) geeft meer informatie over wanneer je wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt voor het (ver)bouwen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Aandachtspunten bij een aanvraag

  • Bestemmingsplan: kijk of het (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan. De bestemmingsplannen kunt u vinden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Welstand: de gemeente toetst of het (verbouw)plan voldoet aan de welstandeisen (of het past binnen de omgeving). Deze eisen staan per gebied aangegeven in de welstandsnota.
  • Andere vergunningen: behalve een omgevingsvergunning voor het bouwen kunt u ook andere vergunningen nodig hebben. Bijvoorbeeld voor een inrit, het kappen van een boom of het maken van reclame. Op deze pagina vindt u daar meer informatie over.
  • Wet Natuurbescherming: bekijk ook de Wet Natuurbescherming. De gemeente toetst een aanvraag ook aan de Wet Natuurbescherming. Het is goed om van voren te weten of het plan mogelijk schade aan de natuur veroorzaakt. Ook als het plan verder vergunningsvrij is.

Vooroverleg

Wanneer u een goed beeld heeft van uw plannen, maar wilt weten of de gemeente het plan goed zou keuren (voordat u dure tekeningen laat maken), dan kunt u een vooroverleg (via het Omgevingsloket) aanvragen. Er wordt gekeken of het plan past in het bestemmingsplan en zo niet of er een ontheffing voor gegeven kan worden. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid van de gemeente via 14 0251.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vooroverleg of een omgevingsvergunning worden leges geheven. De actuele hoogte van de leges staat in de legesverordening van de gemeente. De totale kosten zijn afhankelijk van het aantal onderdelen waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.
Buiten de algemene leges moet u ook rekening houden met kosten voor de toetsing op Welstand (pdf, 94 KB).

Start bouw, sloop en gereedmelding

Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen of er is een gemeentelijke monumentensubsidie toegekend, krijgt u het verzoek van de gemeente door te geven wanneer de bouw of sloop van start gaat. Dit kunt u doen via het onderstaande webformulier.

Bouwstart melden

Duurzaam Bouwloket

Gemeenten zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen naar een aardgasloos Nederland. Ook u kunt al een eerste stap zetten. Het Duurzaam Bouwloket kan u hier gratis bij helpen. Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk energieloket waar mensen terecht kunnen voor informatie en ondersteuning naar een aardgasloze en energie neutrale woning.

Bedrijfspand duurzaam (ver)bouwen

Het ontwerpen en bouwen van een nieuw bedrijfspand of verbouwen van uw bedrijfspand is een groot en ingrijpend project. 1001 zaken om op te letten en waar begint u? In de Europese wetgeving is al besloten dat vanaf 1 januari 2021 alleen nog energieneutraal gebouwd mag worden. Uw bedrijfspand gaat minstens 10 jaar, zo niet veel langer mee. Het is dan ook niet meer dan logisch om nu al te zorgen dat uw nieuwe of verbouwde pand voldoet aan de nieuwe regels. En laten we niet vergeten: duurzaam bouwen mag initieel wat duurder zijn, maar levert op relatief korte termijn al geld op.
Meer informatie over duurzaam (ver)bouwen vindt u op: www.greenbizijmond.nl