Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Indruk van de raadzaal
Indruk van de raadzaal

Commissies

De raad heeft commissies ingesteld met het oog op de voorbereiding van besluitvorming door de gemeenteraad en overleg met het college respectievelijk de burgemeester. Tegelijk met de instelling van één of meer raadscommissies regelt de raad de taken, de samenstelling en de werkwijze van deze commissies.
De raad van Heemskerk heeft acht commissies ingesteld, waaronder een rekenkamercommissie.

Op het vergaderschema kunt u zien wanneer de raad en de commissies vergaderen. De vergaderstukken voor die vergaderingen verschijnen op deze pagina een week voor de betreffende vergadering.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden