Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Gemeenschappelijke regelingen

Hieronder zijn de gemeenschappelijke regelingen in te zien waar de gemeente Heemskerk aan deel neemt. Ook is hier het register van de gemeenschappelijke regelingen te raadplegen.

Wilt u gearchiveerde regelingen raadplegen met de data van wanneer tot wanneer deze gold, kunt u terecht in het regelingenarchief.

Archief website

Deze website wordt sinds 6 november 2013 gearchiveerd. Iedere dag wordt er een kopie gemaakt van de website zoals hij op dat moment online staat. U kunt via de website archief Heemskerk vorige versies van de site terugkijken. Zo kunt u zien welke informatie op een door u gekozen moment op Heemskerk.nl stond.

Data van gekozen element
Gepubliceerd aantal: 9
Sub-elementen
Naam Regelgeving Datum Inwerkingtreding Download Zaak
Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek 2007 tweede wijziging 15-12-2016 pdf 172kb
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond 01-04-2017 pdf 10.3MB
Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 2010 tweede wijziging 11-04-2017 pdf 200kb
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland 01-01-2017 pdf 128kb
Gemeenschappelijke regeling verevening gelden Jeugdzorg 01-01-2015 pdf 2.2MB zaak
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-Kennemerland 01-01-2017 pdf 163kb zaak
HVC/ReinUnie 01-01-2011 pdf 568kb
IJmond Werkt!, eerste wijziging 14-05-2016 pdf 851kb
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 01-01-2008 tif 1.3MB

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden