Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Ingang raadzaal
Ingang raadzaal

De gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de raad en niet, zoals veel mensen denken, de burgemeester. Het aantal leden van de raad hangt af van het aantal inwoners van de gemeente. De raad van Heemskerk heeft er 25.

De raad wordt gekozen voor vier jaar. In principe kan iedereen boven de 18 jaar en wonende in de gemeente lid worden van de raad. Met uitzondering van gemeenteambtenaren en mensen die een zakelijke relatie met de gemeente hebben. Die kunnen geen lid worden van de raad.

Op het vergaderschema kunt u zien wanneer de raad en de commissies vergaderen. De vergaderstukken voor die vergaderingen verschijnen op deze pagina een week voor de betreffende vergadering.

De taken van de gemeenteraad

De raad concentreert zich op (volks-)vertegenwoordiging, kaderstelling en controle, terwijl het college van burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur voor zijn rekening neemt.

De kaderstelling komt tot stand via de verordenende en budgettaire bevoegdheden van de raad. De raad stelt de regels vast en bepaalt waar het geld aan wordt uitgegeven. De meerjarenplanning en de begroting zijn daarbij belangrijke instrumenten. Ook stelt de raad bestemmingsplannen en beleidsnota's vast.

De raad beschikt daarnaast over een aantal middelen om de uitvoering van het beleid door het college te controleren, zoals het vragenrecht en het recht van onderzoek (enquête). Belangrijke controle-instrumenten zijn de jaarrekening en het jaarverslag.

Leidraad gemeenteraadsverkiezingen Heemskerk 2018

Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad plaats. Om partijen een overzicht te geven wat er van hen verwacht wordt en welke data daarbij van belang zijn, is deze leidraad opgesteld.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden