Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Het organogram van gemeente Heemskerk
Het organogram van gemeente Heemskerk

Ambtelijke organisatie

Als burger heeft u vaak meer met ambtenaren dan met bestuurders te maken. Ambtenaren hebben tot taak besluiten van het bestuur voor te bereiden en uit te voeren. Ambtenaren zijn niet alleen op gemeentehuizen te vinden. Ook stratenmakers en vuilnisophalers kunnen in dienst zijn van de gemeente. Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris.
De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijke apparaat. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college.

De ambtelijke organisatie is verdeeld in vier afdelingen, de afdelingen Klantzaken, Buurtzaken en Stadszaken, alsmede een stafafdeling. Het doel is zo klantgericht mogelijk te zijn en de burgers correct en snel te helpen.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden