Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Interbestuurlijk toezicht

Een van de kerntaken van de provincie is interbestuurlijk toezicht (IBT) te houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. In de wet Revitalisering generiek toezicht (Wrgt) is in 2012 het toezicht van de provincie op de gemeenten eenvoudiger en transparanter gemaakt en is de bestuurlijke druk verminderd. Verder herbevestigt deze wet de positie van de gemeenteraad als eerste orgaan dat toezicht houdt op het college. Als de verantwoording van het college naar de raad naar behoren is en de raad zijn controlerende rol goed vervult, dan blijft de provincie op afstand.

In de onderstaande documenten is de toezichtinformatie te vinden die de gemeente aanbiedt aan de Provincie Noord-Holland. Zo kan de provincie een oordeel vormen over hoe het college van Heemskerk de taken in medebewind van een aantal wetten uitvoert. Door het publiceren van deze gegevens op deze gemeentelijke website kunt ook u zich hier een oordeel over vormen.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden