Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
 

Verbonden partijen

De gemeente Heemskerk werkt op verschillende gebieden en op verschillende manieren samen met andere partijen en gemeenten om beleidsdoelen te realiseren. Voor het aangaan, continueren, organiseren en beëindigen van een dergelijk samenwerkingsverband maakt de gemeente intern gebruik van de notitie Verbonden partijen (PDF - 354 kB). Hierin zijn onder andere de criteria opgenomen op grond waarvan samenwerkingsverbanden worden aangegaan.

Onderstaand overzicht van de samenwerkingsverbanden is ook te vinden als de bijlage in de notitie. De gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Heemskerk aan deelneemt zijn apart op de website terug te vinden.

Convenanten en beleidsovereenkomsten Partners

 1. Aanpak schoolverzuim
  Gemeenten van Zuid- en Midden Kennemerland, waaronder Beverwijk, Haarlemmermeer, Uitgeest en Velsen, en gemeenten van Zaanstreek en Waterland, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, Halt Kennemerland, Halt Zaanstreek en Waterland, Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie;
 2. Bestuurlijke en geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding hand-havingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen
  Provincie Noord-Holland, Gemeenten in de regio’s Kennemerland, Noord-Holland-Noord en Zaanstreek Waterland, waaronder Beverwijk, Uitgeest en Velsen, Politie, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, het ISZW, het FIOD en de IND;
 3. Bibliotheekwerk
  Beverwijk, Stichting Bibliotheek IJmond Noord;
 4. Centrale opvang neveninstromers basisonderwijs in de schakelklas “de Fakkel”
  Beverwijk, Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond, stichting Fedra, stichting Beverwijkse Montessorischolen, stichting basisonderwijs Wijk aan Zee en Tabijn;
 5. Centrum Jeugd en Gezin Regio Midden-Kennemerland
  Beverwijk, Uitgeest en Velsen en diverse stichtingen;
 6. Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder
  Beverwijk, Heijmans BV, AM BV en Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder Beheer BV;
 7. Grond Exploitatie Maatschappij Herstructurering Heemskerk
  WOONopMAAT;
 8. Intentieovereenkomst op het gebied van informatiemanagement en automatisering tussen de IJmond-gemeenten, Beverwijk en Velsen;
 9. Noodteamconvenant
  Beverwijk en Uitgeest, diverse zorgaanbieders, woningcorporaties en de politie;
 10. Openbare verlichting en verkeersinstallaties
  Beverwijk;
 11. OV-taxi Zuid-Kennemerland/IJmond
  Provincie Noord-Holland, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort;
 12. Platform IJmond Bereikbaar
  Beverwijk, Uitgeest en Velsen, Omgevingsdienst IJmond, Federatie Ondernemende IJmond, Stichting;
 13. Project Ongebruikelijk Bezit
  Gemeenten in de regio Kennemerland, waaronder Beverwijk, Uitgeest en Velsen;
 14. Regionaal waterplan (tot en met 2016)
  Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest, Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier;
 15. Economische samenwerking IJmond
  Beverwijk en Velsen;
 16. Regionale samenwerking waterketen Noord-Kennemerland Zuid
  Beverwijk en Uitgeest, Hoogheemraadschap Hollandskwartier;
 17. Subsidieverlening maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen en generaal pardonners
  Beverwijk, Castricum en Uitgeest;
 18. Uitvoeringsovereenkomst Kerbert Asiel
  Beverwijk, Uitgeest en Velsen, Kerbert dierentehuis;
 19. Verbinding A8-A9
  Provincie Noord-Holland, stadsregio Amsterdam; Beverwijk, Uitgeest, Velsen en Zaanstad;
 20. Verwijsindex risico jeugdigen Noord-Holland
  Beverwijk, Uitgeest, Velsen en diverse overige gemeenten en instellingen;
 21. VIOS (Veilig in en om school)
  Beverwijk, Castricum en Uitgeest, Scholen Voortgezet Onderwijs, politie en Halt;
 22. Wandelnetwerk
  Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest en Velsen;
 23. Prestatieafspraken huisvesting  obv. de Woningwet 2015
  Beverwijk, Wooncorporaties Pré Wonen, WOONopMAAT
 24. Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid Kennemerland IJmond (RAP 2016-2010)
  Gemeenten in IJmond en Zuid Kennemerland binnen woondomein over woningbouwopgave, duurzaamheid, sociale woningvoorraad etc.
 25. Convenant Werkbedrijf voor het realiseren van garantiebanen ivm. Sociaal akkoord
  De gemeente Haarlem is centrum-gemeente en daarom verplicht voorzitter van het bestuur. Daarnaast vertegenwoordiging vanuit de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.  Andere partners: UWV, werkgeversorganisaties en vakbonden FNV en CNV.
 26. Aansluiting riolering en afvoering rioolstoffen naar de rioolwaterzuiveringsinrichting Wijkermeerweg
  Beverwijk en Heemskerk.
 27. Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam (vanaf 2017)
  Deelnemers: 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam
  De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA.

Dienstverleningsovereenkomst Partners

 1. Stichting Halt Kennemerland
  Gemeenten Noord- en Zuid-Kennemerland, waaronder Beverwijk, Uitgeest en Velsen
  Stichting Halt Kennemerland.

Maart 2017

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden