Volg ons op Twitter

Op het vergaderschema kunt u zien wanneer de raad en de commissies vergaderen. De vergaderstukken voor die vergaderingen verschijnen op deze pagina een week voor de betreffende vergadering.

Mocht u vergaderstukken van vóór 2011 willen, kunt u deze opvragen bij de griffier via griffie@heemskerk.nl. Zoekt u een verordening of beleidsregel die door de gemeenteraad is vastgesteld, ga dan naar het actuele verordeningenoverzicht van de gemeente Heemskerk.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden