Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Verordeningen en beleidsregels

Binnen dit onderdeel van de website is alle regelgeving van de gemeente Heemskerk terug te vinden. Hieronder ziet u een overzicht met alle actuele aanwijzigingsbesluiten, beleidsregels, reglementen en verordeningen met de inwerkingtredingsdatum en het betreffende document.

Wilt u gearchiveerde regelgeving raadplegen met de data van wanneer tot wanneer deze gold, kunt u terecht in het verordeningenarchief.

Archief website

Deze website wordt sinds 6 november 2013 gearchiveerd. Iedere dag wordt er een kopie gemaakt van de website zoals hij op dat moment online staat. U kunt via de website archief Heemskerk vorige versies van de site terugkijken. Zo kunt u zien welke informatie op een door u gekozen moment op Heemskerk.nl stond.

Data van gekozen element
Gepubliceerd aantal: 162
Sub-elementen
Naam Regelgeving Datum Inwerkingtreding Download Zaak
Aanwijzingsbesluit alcoholverbod 29-01-2016 pdf 116kb
Aanwijzingsbesluit categorieën ambtelijk horen in bezwaar 2017 01-11-2017 pdf 87kb
Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2017 01-01-2017 pdf 2.2MB
Aanwijzingsbesluit grote voertuigen 28-12-2015 pdf 103kb
Aanwijzingsbesluit indienen aanvragen APV en beleidsregel te laat ingediende aanvragen 04-10-2012 pdf 172kb
Aanwijzingsbesluit inzamelplaats dode gezelschapsdieren 22-03-2016 pdf 91kb
Aanwijzingsbesluit Opslagcontainers en bouwmaterialen 01-04-2017 pdf 140kb
Aanwijzingsbesluit plaatsen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken 2015 01-12-2015 pdf 1.2MB
Aanwijzingsbesluit recreatievoertuigen e.d. 2016 04-03-2016 pdf 89kb
Aanwijzingsbesluit samenscholingsverbod 16-12-2016 pdf 2.0MB
Aanwijzingsbesluit toezichthouder op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). 27-03-2017 pdf 180kb
Aanwijzingsbesluit toezichthouders medewerkers handhaving en klantmanagers 14-04-2017 pdf 115kb
Aanwijzingsbesluit uniforme bebouwde kom Heemskerk 2014 04-02-2015 pdf 728kb
Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg 28-04-2017 pdf 112kb
Afvalstoffenverordening 2015 27-04-2015 pdf 0.9MB zaak
Algemene plaatselijke verordening 2017 18-07-2017 pdf 2.3MB zaak
Algemene subsidieverordening gemeente Heemskerk 2016 01-01-2016 pdf 2.2MB zaak
Ambtsinstructie leerplicht Heemskerk 2015 21-07-2015 pdf 3.2MB
Arbeidsvoorwaardenregeling Heemskerk 2017 (AVR) 07-03-2017 pdf 3.2MB
Archiefverordening gemeente Heemskerk 2014 01-01-2014 pdf 301kb zaak
AVOI gemeente Heemskerk 2015 01-02-2015 pdf 1.0MB zaak
Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Heemskerk 2015 01-01-2015 pdf 1.3MB zaak
Beleidslijn wet Bevordering Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur 15-11-2005 pdf 120kb
Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor het onderwijs 2017 01-12-2016 pdf 10.0MB
Beleidsregel bijzondere bijstand en verstrekkingengids Heemskerk 2016 01-01-2016 pdf 363kb
Beleidsregel Budgethouderschap 01-01-2013 pdf 704kb zaak
Beleidsregel circussen 10-03-2010 pdf 24kb
Beleidsregel evenementen 01-03-2017 pdf 121kb
Beleidsregel gebiedsontzeggingen Heemskerk 26-08-2016 pdf 275kb
Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Heemskerk 01-07-2012 pdf 209kb
Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet 21-11-2015 pdf 7.8MB
Beleidsregel handhaving hennepkwekerijen 07-01-2015 pdf 775kb
Beleidsregel handhaving omgevingsrecht 21-05-2015 pdf 231kb zaak
Beleidsregel handhaving Wet Damocles 18-12-2014 pdf 2.4MB
Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 20-05-2015 pdf 2.0MB zaak
Beleidsregel leerlingenvervoer 'De Fakkel' 2016 01-01-2016 pdf 120kb
Beleidsregel promotie en voorlichting op openbare plaatsen 01-10-2016 pdf 1.9MB
Beleidsregel straatfeesten 2017 01-03-2017 pdf 7.3MB
Beleidsregel terrassen 2017 01-04-2017 pdf 136kb
Beleidsregel Woonurgentie 21-04-2017 pdf 184kb
Beleidsregels betreffende de toepassing van de verklaring van geen bedenkingen, als bedoeld in artikel 5.6, derde lid van het Besluit omgevingsrecht 17-03-2011 pdf 186kb
Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet,IOAW en IOAZ 2015 gemeente Heemskerk (1e wijziging) 01-12-2015 pdf 161kb
Beleidsregels caravans op eigen erf 1995 06-06-1995 pdf 51kb
Beleidsregels gerechtvaardigd belang 01-01-2016 pdf 92kb
Beleidsregels jeugdhulp gemeente Heemskerk 2015 01-01-2015 pdf 1.5MB zaak
Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet IOAW/IOAZ gemeente Heemskerk 2015 (1e wijziging) 01-12-2015 pdf 138kb
Beleidsregels krediethypotheek en pandovereenkomst bijstand 01-11-2015 pdf 774kb
Beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015, 1e wijziging 20-04-2015 pdf 449kb
Beleidsregels Mobile Communicatie en Antennebeleid 01-12-2011 pdf 1.2MB
Beleidsregels ontvankelijkheid bezwaarschriften Wet WOZ en gemeentelijke belastingen 01-01-2016 pdf 95kb

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden

Kijk voor de arbeidsvoorwaarden bij het onderdeel werken bij de gemeente