Volg ons op Twitter
Gemeentehuis met op de voorgrond het carillon
Gemeentehuis met op de voorgrond het carillon

Formulieren

De formulieren hieronder zijn ingedeeld op onderwerp/categorie. Bij elke aanvraag staat tussen haakjes aangegeven of de link naar een webformulier (sommigen voorzien van een koppeling met DigiD) of een downloadbaar formulier (vaak in pdf) leidt. De downloadbare formulieren moet u momenteel nog uitprinten en handmatig invullen. Deze formulieren kunt u naar het postadres van de gemeente sturen (Postbus 1, 1960 AA Heemskerk) of op het gemeentehuis afgeven.

Vanwege intake en ondertekening kunnen niet alle formulieren en productaanvragen online worden aangeboden. Mocht u meer informatie willen over een specifieke aanvraag, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0251.

Onderstaande formulieren voor het aanvragen (en wijzigen IBAN) of intrekken van een doorlopende machtiging kunt u downloaden, uitprinten en vervolgens ingevuld en ondertekend per post naar de gemeente sturen.
Machtigingsformulier belastingen aanvragen/wijzigen [pdf]
Machtigingsformulier belastingen intrekken [pdf]

Ook kunt u ervoor kiezen deze formulieren digitaal aan te vragen en per post toegestuurd te krijgen.
Machtigingsformulier belastingen aanvragen/wijzigen/intrekken [webformulier]

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Onderstaande documenten kunt u nodig hebben om met elkaar in het huwelijk te treden of om een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Formulier informatie over bruidspaar [pdf]
Getuigen kosteloos huwelijk [pdf]
Getuigen regulier huwelijk [pdf]
Informatie voor buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand [pdf]
Aanvraag toestemming huwelijk/geregistreerd partnerschap op locatie [pdf]

Bouwen en leefomgeving

Voor informatie over en het indienen van bouwaanvragen: www.omgevingsloket.nl
Het aanvragen van een vergoeding planschade [pdf]
Plaatsen van een container op de openbare weg [webformulier]

Buurtmelding
Heeft een gat in de weg gezien, is een stoeptegel voor uw deur kapot, beneemt gemeentelijk groen het zicht of ervaart u overlast in de buurt? Deze en andere meldingen kunt u indienen bij de gemeente via het buurtmeldingsformulier.
Beschrijf concreet wat u heeft geconstateerd en waar het precies is, zodat een medewerker van de gemeente ter plaatse kan komen kijken en indien mogelijk de melding direct oplossen.

Markt en straathandel

Inschijfformulier weekmarkt [pdf]

Subsidie aanvragen

Subsidie gemeentelijke monumenten [DigiD]
Om het onderhoud of de restauratie van een gemeentelijk monument te betalen, kunt u als eigenaar een tegemoetkoming in de kosten aanvragen bij de gemeente in de vorm van een subsidie. De voorwaarden voor deze aanvraag zijn vastgelegd in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk.

Subsidie aanvragen en/of vaststelling van een subsidie [DigiD]
Organisaties, verenigingen en andere instanties kunnen online een aanvraag voor een (jaarlijkse of éénmalige) subsidie indienen bij de gemeente. Indien een voorlopige toegekende subsidie vastgesteld moet worden (dit staat vermeld in de voorlopige toekenningsbeschikking).

Indien het aanvragen met DigiD niet lukt, kunt u de aanvraag en/of vaststelling van een subsidie ook schriftelijk doen.

Uittreksels

Gewoon uittreksel Wet Basisregistratie Personen (BRP)  [webformulier]
Een uittreksel basisregistratie kunt u aanvragen in de gemeente waar u woont. Dit document heeft u nodig voor bijvoorbeeld een examen van school of rijbevoegdheid.

Bewijs van Nederlanderschap [webformulier]
Een bewijs van Nederlanderschap kunt u aanvragen in de gemeente waar u woont. Dit document heeft u nodig wanneer een instantie u verzoekt om te bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit bezit.

Attestatie da vita [webformulier]
Een attestatie da vita is een bewijs dat u in leven bent. Dit document kunt u aanvragen in de gemeente waar u woont. Dit document heeft u nodig om te bewijzen dat u in leven bent en is nodig voor bijvoorbeeld uitkering van pensioen.

Geboorteakte [webformulier]
Een uittreksel geboorteregister kunt u aanvragen in de gemeente waar u geboren bent.

Huwelijksakte [webformulier]
Een uittreksel huwelijksakte kunt u aanvragen in de gemeente waar het huwelijk destijds is voltrokken. Dit document kunt u nodig hebben voor bijvoorbeeld echtscheiding.

Echtscheidingsakte [webformulier]
Een uittreksel echtscheidingsakte kunt u aanvragen in de gemeente waar de echtscheiding is ingeschreven. Dit is dezelfde gemeente waar destijds het huwelijk is voltrokken. Dit document kunt u nodig hebben voor bijvoorbeeld een nieuw te voltrekken huwelijk.

Overlijdensakte [webformulier]
Een uittreksel overlijdensakte kunt u aanvragen waar het desbetreffende overlijden heeft plaatsgevonden.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden