Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Geboorteaangifte

Is uw kind geboren? Als vader dient u nu aangifte te doen bij de gemeente waarin uw kind is geboren. Er zijn situaties waarbij de vader ontbreekt of wanneer de vader niet in staat is aangifte te doen. Dan dient iemand die bij de bevalling aanwezig was de aangifte te doen. Als moeder bent u altijd bevoegd om dit te doen.

De gemeente Heemskerk werkt volledig op afspraak.
Voor deze dienst kunt u online een afspraak maken.

Is er niemand aanwezig die bevoegd of verplicht is tot het doen van aangifte? Dan doet de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de geboortegemeente aangifte.

Binnen drie werkdagen!

De aangifte dient binnen drie werkdagen na de geboorte plaats te vinden bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn. Van een aangifte later dan de derde dag, wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke stand mededeling gedaan aan het Openbaar Ministerie.

Geboorteakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte op bij de aangifte. Deze moet door u en de ambtenaar worden ondertekend. De geboorteakte wordt in het geboorteregister opgenomen. De akte is een authentiek bewijs van de geboorte en vormt de basis voor de Wet Basisregistratie Personen (BRP). Bij de aangifte worden de gegeven (volledige of doop-)namen opgegeven. Als de akte is ondertekend kan deze niet zo maar worden gewijzigd. Wijziging van de akte is daarna alleen nog mogelijk na toestemming van de Officier van Justitie. Let er dus goed op dat u de juiste (spelling van de) namen laat opnemen en lees de geboorteakte na voordat u deze ondertekent.

Voorwaarden

U mag aangifte van een geboorte doen als:

  • u de vader of moeder van het kind bent;
  • u bij de geboorte aanwezig was;
  • de geboorte in uw woning heeft plaatsgevonden;
  • u hoofd bent of een gemachtigde van de instelling waar de geboorte heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld het ziekenhuis).

Akte aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u een geboorteakte, huwelijksakte, akte van partnerregistratie, scheidingsakte of overlijdensakte ontvangen? Stuur dan een brief of e-mail dat u een van deze akten nodig hebt onder vermelding van uw naam, geboortedatum en adres. Als het een internationale akte moet zijn, dient u dit te vermelden.
Voeg in de brief of de e-mail een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) toe. Onderteken de brief en stuur deze naar het postadres van de gemeente. U kunt de ondertekende brief ook inscannen en per e-mail sturen naar post@heemskerk.nl.

De kosten van de desbetreffende akte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de gemeente: IBAN NL64 INGB 0000 5244 14 (BIC code; INGBNL2A). Vermeld bij uw betaling nogmaals uw volledige naam en het soort akte dat u heeft aangevraagd. Zodra de betaling bij ons is ontvangen, wordt de akte opgemaakt en naar u verzenden.

Voor aangifte doen van een geboorte neemt u mee:

  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • het trouwboekje/partnerschapsboekje (indien getrouwd/geregistreerd partnerschap).

Wanneer van toepassing dient u ook mee te nemen:

  • een bewijs van erkenning van het kind tijdens de zwangerschap;
  • een bewijs van eerder gedane naamkeuze voor het kind.

Bijgewerkt: 25-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook