Volg ons op Twitter

Aangifte partnerschapregistratie / geregistreerd partnerschap

Wilt u niet trouwen, maar bepaalde zaken wel wettelijk geregeld hebben? Dan kunt u kiezen voor 'geregistreerd partnerschap'.

In de ondertrouwkamerKosten
ma en di om 09.00 uur, alleen voor inwoners van Heemskerk in aanwezigheid van twee getuigenkosteloos
trouwboekje, indien gewenst€ 43,90
getuigen van gemeentewege, indien gewenst, per getuige€ 98,45

Sobere voltrekking van het huwelijk/geregistreerd partnerschap
ma-do 09.00-11.30 uur (vraag naar voorwaarden)€ 258,85
Trouwen/partnerschap in het gemeentehuis
In de trouwzaalKosten
ma-vr 09.00-17.00 uur€ 609,00
ma-vr vanaf 17.00 uur€ 913,50
za 09.00-17.00 uur€ 1421,00
za vanaf 17.00 uur en zo€ 2131,50
omzetten partnerschap naar huwelijk€ 98,45

Afspraak maken

Voor deze dienst kunt u online een afspraak maken om langs te komen bij de gemeente. Door een afspraak te maken weet de gemeente dat u langskomt en waarvoor. Zodoende wordt u meteen geholpen en voorkomt dit (lange) wachttijd.
Maak online een afspraak.

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. De omzetting kan alleen in de eigen woonplaats worden gerealiseerd.
Als (één van) u beiden geen onderdaan van de EU/EEG is en in Nederland woont, moet u een verklaring van de vreemdelingenpolitie overleggen. Vraag deze op tijd aan!

Kosteloos partnerschap

Wilt u partnerschap, maar daar niet te veel geld aan uitgeven? Dan biedt de gemeente u de mogelijkheid om op een bepaalde dag en tijdstip gratis het partnerschap te registreren. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Om de partnerschap te regelen, maakt u een afspraak in de gemeente waar u bent ingeschreven en neemt het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument);
 • gegevens van de getuigen en een kopie van hun identiteitsbewijs. Een partnerschapregistratie moet plaatsvinden in het bijzijn van getuigen. Dit zijn er minimaal twee en maximaal vier in totaal. Getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn;
 • heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Laat dan eerst een zogenaamde "verklaring M46" opmaken voordat u aangifte van partnerschapregistratie aangaat. Voor het laten opmaken van deze verklaring maakt u een aparte afspraak bij de burgerlijke stand van uw woonplaats. De afgegeven verklaring is zes maanden geldig. De verklaring M46 is niet nodig voor mensen met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat en ook niet voor mensen met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
 • afhankelijk van uw situatie kunt u nog andere documenten nodig hebben. Informeer hiernaar bij de gemeente. 

Akte aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u een geboorteakte, huwelijksakte, akte van partnerregistratie, scheidingsakte of overlijdensakte ontvangen? Stuur dan een brief of e-mail dat u een van deze akten nodig heeft onder vermelding van uw naam, geboortedatum en adres. Als het een internationale akte moet zijn, moet u dit vermelden.
Voeg in de brief of de e-mail een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) toe. Onderteken de brief en stuur deze naar het postadres van de gemeente. U kunt de ondertekende brief ook inscannen en per e-mail sturen naar post@heemskerk.nl.

De kosten van de desbetreffende akte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de gemeente: IBAN NL64 INGB 0000 5244 14 (BIC code; INGBNL2A). Vermeld bij uw betaling nogmaals uw volledige naam en het soort akte dat u heeft aangevraagd. Zodra de betaling bij ons is ontvangen, wordt de akte opgemaakt en naar u verzenden.

 • Nee, privacygevoelige gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt. Wanneer een persoon op zoek is naar iemand binnen de gemeente (omdat de persoon bijvoorbeeld onvindbaar is), kan men een schriftelijk verzoek indienen bij burgerzaken. Vervolgens zal een medewerker (als het adres bekend is) een brief naar de gezochte persoon sturen, met daarin de gegevens van de persoon door wie hij/zij wordt gezocht. De gemeente speelt hierin verder geen rol.

  LET OP: er zijn bepaalde instanties die van rechtswege wel gegevens ontvangen vanuit de gemeentelijke basisregistratie. Bekijk voor meer informatie ook Geheimhouding persoonsgegevens.

 • Ja, iedereen die ingeschreven staat in de basisregistratie personen (afgekort BRP) heeft een burgerservicenummer (voorheen sofinummer), ook wel het BSN. Dit is een uniek persoonsnummer. Uw BSN staat vermeld op uw paspoort, ID-kaart en rijbewijs.
  Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

 • Ja, maar u kunt echter alleen afstand doen van de Nederlandse nationaliteit als u ook een andere nationaliteit heeft. U kunt afstand doen van uw nationaliteit door een schriftelijke verklaring af te leggen bij de gemeente (bevoegdheid van de burgemeester). Dit moet u altijd persoonlijk doen.
  Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 0251.

 • Heemskerk is van oudsher een agrarische dorp dat in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een stormachtige groei doormaakte als gevolg van toenemende staalindustrie (Hoogovens / Corus / Tata Steel). Inmiddels is Heemskerk een middelgrote woonplaats en het inwonertal schommelt tussen de 38.000 en 40.000 inwoners.
  Ga voor het actuele aantal naar de statistische informatie op deze website.

Bijgewerkt: 16-03-2015

Contact

balie Burgerzaken

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
Als u een afspraak maakt (online, telefonisch of aan de balie), wordt u meteen geholpen.

Zie ook