Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Aangifte partnerschapregistratie / geregistreerd partnerschap

Wilt u niet trouwen, maar bepaalde zaken wel wettelijk geregeld hebben? Dan kunt u kiezen voor 'geregistreerd partnerschap'.

Trouwen/partnerschap in het gemeentehuis/in Heemskerk
VariantenKosten 2017
Variant 1
Maandag en dinsdag om 09.00 uur in de vergaderruimte, alleen voor inwoners van Heemskerk in aanwezigheid van twee getuigen

kosteloos
Trouwboekje, wanneer gewenst€ 45,10
Getuigen van gemeentewege, wanneer gewenst, per getuige€ 101,50

Variant 2
(inclusief trouwboekje)
Maandag en dinsdag tussen 10.00 en 16.00 uur in de vergaderruimte, alleen voor inwoners van Heemskerk, met max. 10 personen inclusief bruidspaar en getuigen (vraag naar de voorwaarden)€ 152,25

Variant 3
(inclusief trouwboekje)
De trouwzaal van het gemeentehuis, Château Marquette, slot Assumburg of eigen gekozen locatie
Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur€ 406,00*
Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur€ 609,00*
Zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur€ 609,00*
Zaterdag vanaf 17.00 uur en zondag€ 1015,00*

Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die in een andere gemeente dan Heemskerk werkzaam is

€ 129,90
Omzetten partnerschap naar huwelijk (aan de balie)€ 101,50


Betalen

Betalen in het gemeentehuis kan zowel contant als via PIN.
U kunt ook het bedrag overmaken aan de gemeente:
IBAN: NL47 BNGH 028.50.03453 o.v.v. uw namen en de huwelijksdatum.
De betaling dient tenminste veertien dagen voor het huwelijk te zijn verricht.

* bedragen zijn exclusief zaalhuur en receptie bij Château Marquette (0251 257025), slot Assumburg (0251 232288) of eigen gekozen locatie.
Vraag voor meer informatie naar de voorwaarden: telefoon 14 0251

De gemeente Heemskerk werkt volledig op afspraak.
Voor deze dienst kunt u online een afspraak maken.

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. De omzetting is plaatsonafhankelijk. U kunt dus kiezen in welke gemeente u uw partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk.
Als (één van) u beiden geen onderdaan van de EU/EEG (verblijf op grond van artikel 8, onder b,d of e Vreemdelingenwet 2000) bent of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (asiel of regulier) bezit en in Nederland woont, moet u een verklaring overleggen dat geregistreerd partnerschap niet wordt aangegaan om een verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen. Vraag deze op tijd aan!

Kosteloos partnerschap

De gemeente biedt de mogelijkheid om op een bepaalde dag en tijdstip gratis het partnerschap te registreren.

Om de partnerschap te regelen, maakt u een afspraak in de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren. U neemt het volgende mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument);
 • gegevens van de getuigen en een kopie van hun identiteitsbewijs. Een partnerschapregistratie moet plaatsvinden in het bijzijn van getuigen. Dit zijn er minimaal twee en maximaal vier in totaal. Getuigen moeten achttien jaar of ouder zijn;
 • heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Laat dan eerst een verklaring opmaken waarin u verklaart dat u niet het geregistreerd partnerschap aangaat om een verblijfsrecht in Nederland te verkrijgen, voordat u aangifte van partnerschapregistratie aangaat. Voor het laten opmaken van deze verklaring maakt u een aparte afspraak bij de burgerlijke stand waar uw uw partnerschap laat registreren. De verklaring  is niet nodig voor mensen met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat (verblijf op grond van artikel 8, onder b, d en e Vreemdelingenwet 2000) en ook niet voor mensen met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel);
 • afhankelijk van uw situatie kunt u nog andere documenten nodig hebben. Informeer hiernaar bij de gemeente.

Akte aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u een geboorteakte, huwelijksakte, akte van partnerregistratie, scheidingsakte of overlijdensakte ontvangen? Stuur dan een brief of e-mail dat u een van deze akten nodig heeft onder vermelding van uw naam, geboortedatum en adres. Als het een internationale akte moet zijn, moet u dit vermelden.
Voeg in de brief of de e-mail een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) toe. Onderteken de brief en stuur deze naar het postadres van de gemeente. U kunt de ondertekende brief ook inscannen en per e-mail sturen naar post@heemskerk.nl.

De kosten van de desbetreffende akte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de gemeente: IBAN NL64 INGB 0000 5244 14 (BIC code; INGBNL2A). Vermeld bij uw betaling nogmaals uw volledige naam en het soort akte dat u heeft aangevraagd. Zodra de betaling bij ons is ontvangen, wordt de akte opgemaakt en naar u verzenden.

 • Nee, privacygevoelige gegevens mogen niet aan derden worden verstrekt. Wanneer een persoon op zoek is naar iemand binnen de gemeente (omdat de persoon bijvoorbeeld onvindbaar is), kan men een schriftelijk verzoek indienen bij burgerzaken. Vervolgens zal een medewerker (als het adres bekend is) een brief naar de gezochte persoon sturen, met daarin de gegevens van de persoon door wie hij/zij wordt gezocht. De gemeente speelt hierin verder geen rol.

  LET OP: er zijn bepaalde instanties die van rechtswege wel gegevens ontvangen vanuit de gemeentelijke basisregistratie. Bekijk voor meer informatie ook Geheimhouding persoonsgegevens.

 • Ja, iedereen die ingeschreven staat in de basisregistratie personen (afgekort BRP) heeft een burgerservicenummer (voorheen sofinummer), ook wel het BSN. Dit is een uniek persoonsnummer. Uw BSN staat vermeld op uw paspoort, ID-kaart en rijbewijs.
  Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

 • Ja, maar u kunt echter alleen afstand doen van de Nederlandse nationaliteit als u ook een andere nationaliteit heeft. U kunt afstand doen van uw nationaliteit door een schriftelijke verklaring af te leggen bij de gemeente (bevoegdheid van de burgemeester). Dit moet u altijd persoonlijk doen.
  Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 0251.

 • Heemskerk is van oudsher een agrarische dorp dat in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een stormachtige groei doormaakte als gevolg van toenemende staalindustrie (Hoogovens / Corus / Tata Steel). Inmiddels is Heemskerk een middelgrote woonplaats en het inwonertal schommelt tussen de 38.000 en 40.000 inwoners.
  Ga voor het actuele aantal naar de statistische informatie op deze website.

Bijgewerkt: 25-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook