Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Huwelijk en geregistreerd partnerschap, melding voornemen

Uw 'Melding voorgenomen huwelijk' doet u bij de burgerlijke stand. Bij voorkeur in de gemeente waar het huwelijk wordt voltrokken.

Trouwen/partnerschap in het gemeentehuis/in Heemskerk
VariantenKosten 2017
Variant 1
Maandag en dinsdag om 09.00 uur in de vergaderruimte, alleen voor inwoners van Heemskerk in aanwezigheid van twee getuigen

kosteloos
Trouwboekje, wanneer gewenst€ 45,10
Getuigen van gemeentewege, wanneer gewenst, per getuige€ 101,50

Variant 2
(inclusief trouwboekje)
Maandag en dinsdag tussen 10.00 en 16.00 uur in de vergaderruimte, alleen voor inwoners van Heemskerk, met max. 10 personen inclusief bruidspaar en getuigen (vraag naar de voorwaarden)€ 152,25

Variant 3
(inclusief trouwboekje)
De trouwzaal van het gemeentehuis, Château Marquette, slot Assumburg of eigen gekozen locatie
Maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur€ 406,00*
Maandag t/m vrijdag vanaf 17.00 uur€ 609,00*
Zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur€ 609,00*
Zaterdag vanaf 17.00 uur en zondag€ 1015,00*

Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die in een andere gemeente dan Heemskerk werkzaam is

€ 129,90
Omzetten partnerschap naar huwelijk (aan de balie)€ 101,50


Betalen

Betalen in het gemeentehuis kan zowel contant als via PIN.
U kunt ook het bedrag overmaken aan de gemeente:
IBAN: NL47 BNGH 028.50.03453 o.v.v. uw namen en de huwelijksdatum.
De betaling dient tenminste veertien dagen voor het huwelijk te zijn verricht.

* bedragen zijn exclusief zaalhuur en receptie bij Château Marquette (0251 257025), slot Assumburg (0251 232288) of eigen gekozen locatie.
Vraag voor meer informatie naar de voorwaarden: telefoon 14 0251

Wilt u trouwen, maar daar niet te veel geld aan uitgeven? Dan biedt de gemeente u de mogelijkheid om op een bepaalde dag en tijdstip gratis te trouwen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Trouwen in een andere gemeente

Gaat u in een andere gemeente trouwen dan waar u staat ingeschreven, dan worden de akte van huwelijksaangifte en alle bijbehorende documenten naar de andere gemeente verzonden. Als het huwelijk is voltrokken, ontvangt de gemeente waar u en uw partner staan ingeschreven een kennisgeving van het gesloten huwelijk.

Melding voorgenomen huwelijk van Nederlanders die in het buitenland wonen

U kunt in Nederland trouwen, wanneer (één van) u of beiden de Nederlandse nationaliteit bezit, maar niet meer in de Wet Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven en in het buitenland woont. De huwelijksaangifte of de partnerschapaangifte dient dan plaats te vinden in de gemeente Den Haag. U kunt hierover informatie inwinnen bij de gemeente Den Haag.

Voorwaarden

Voor u melding doet, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u moet meerderjarig zijn (in de regel achttien jaar of ouder). Het is mogelijk vanaf zestien jaar te trouwen met toestemming van de ouders die het ouderlijk gezag hebben. Dit kan alleen als de vrouw zwanger is of al een kind ter wereld heeft gebracht. Of in het geval dat de minister van Justitie ontheffing heeft verleend;
 • uw 'Melding voorgenomen huwelijk' doet u bij de burgerlijke stand. Bij voorkeur in de gemeente waar het huwelijk wordt voltrokken;
 • u kunt niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus of met uw eigen ouder;
 • u kunt niet trouwen met uw geadopteerde kind, broer, zus of adoptieouder. Als er echter geen sprake is van bloedverwantschap kan de minister van Justitie ontheffing verlenen;
 • u moet de Melding voorgenomen huwelijk minimaal veertien dagen vóór de huwelijkssluiting aangeven. De Melding voorgenomen huwelijk kan tot maximaal één jaar voor de huwelijkssluiting worden gedaan;
 • staat u onder curatele wegens verkwisting (bijvoorbeeld verspilling van geld) of drankmisbruik? Dan heeft u toestemming nodig van uw curator. Bij curatele wegens geestelijke stoornis moet de kantonrechter toestemming geven;
 • u mag geen huwelijk aangaan als u al getrouwd bent. In een aantal (voornamelijk) islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap.

Let op: woont u beiden in het buitenland en heeft ten minste één van u de Nederlandse nationaliteit, dan dient de melding plaats te vinden in den Haag.

Akte aanvragen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u een geboorteakte, huwelijksakte, akte van partnerregistratie, scheidingsakte of overlijdensakte ontvangen? Stuur dan een brief of e-mail dat u een van deze akten nodig heeft onder vermelding van uw naam, geboortedatum en adres. Als het om een internationale akte gaat, dient u dit te vermelden.
Voeg in de brief of de e-mail een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument) toe. Onderteken de brief en stuur deze naar het postadres van de gemeente. U kunt de ondertekende brief ook inscannen en per e-mail sturen naar post@heemskerk.nl.

De kosten van de desbetreffende akte kunt u overmaken op het rekeningnummer van de gemeente: IBAN NL64 INGB 0000 5244 14 (BIC code; INGBNL2A). Vermeld bij uw betaling nogmaals uw volledige naam en het soort akte dat u heeft aangevraagd. Zodra de betaling bij ons is ontvangen, wordt de akte opgemaakt en naar u verzonden.

Neem eerst contact op met de gemeente om alles door te spreken en een afspraak te maken. Bekijk voor de mogelijkheden ook de uitgebreide trouwinformatie op deze website of vraag de trouwfolder aan. U kunt ook vast kijken welke trouwambtenaren u in de echt kunnen verbinden (voorkeur aangeven is mogelijk maar altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van de ambtenaar).
Voor uw afspraak bij de gemeente neemt u mee:

 • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument);
 • gegevens van de getuigen en een kopie van hun identiteitsbewijs. Een huwelijk moet plaatsvinden in het bijzijn van getuige, dit zijn er minimaal twee en maxiaal vier in totaal, getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn;
 • heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Laat dan eerst een zogenaamde 'verklaring M46' opmaken voordat u in ondertrouw gaat. Voor het laten opmaken van deze verklaring maakt u een aparte afspraak bij de burgerlijke stand van uw woonplaats. De afgegeven verklaring is zes maanden geldig. De verklaring M46 is niet nodig voor mensen met de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat en ook niet voor mensen met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
 • afhankelijk van uw situatie kunt u nog andere documenten nodig hebben. Informeer hiernaar bij de gemeente.
 • De gemeente Heemskerk heeft verschillende trouwlocaties. De locaties waar huwelijken voltrokken kunnen worden zijn:

  • de trouwzaal in het gemeentehuis;
  • chateau Marquette;
  • kasteel Assumburg.

  Wanneer u van plan bent om op kasteel Assumburg of chateau Marquette te trouwen, dient u eerst contact op te nemen met de betreffende locatie of de door u gekozen datum en tijd beschikbaar zijn.
  Kijk voor de kosten en contactgegevens bij de aanvullende informatie over huwelijksvoltrekking.

 • U kunt een aanstaande huwelijksjubileum doorgeven aan het secretariaat van het college van burgemeester en wethouders via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Bij bijzondere gelegenheden als een huwelijksjubileum kan een lid van het college bij het echtpaar thuis op bezoek komen. Meestal is dat de burgemeester.
  Als u een bezoek op prijs stelt, kunt u hiervoor contact opnemen met de secretariaat van het college van burgemeester en wethouders via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Inwoners van de gemeente Heemskerk, die ook in Heemskerk getrouwd zijn, kunnen op eigen verzoek het huwelijk laten vermelden in de lokale krant.

Bijgewerkt: 25-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook