Volg ons op Twitter

M46-verklaring

Bent u of is uw partner geen Nederlander? En wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Of wilt u uw huwelijk dat gesloten is in het buitenland inschrijven in de Wet Basisregistratie Personen (BRP)? Dan heeft u daarvoor in bepaalde situaties een M46-verklaring nodig.

De M46-verklaring is nodig op advies van de Immigratie en Naturalisatiedienst/Vreemdelingenpolitie. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan met deze verklaring beoordelen of u een schijnhuwelijk aangaat.

Schijnhuwelijk

Van een schijnhuwelijk is sprake als u gaat trouwen om bijvoorbeeld alleen de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Op 1 november 1994 is de Wet voorkoming schijnhuwelijken ingevoerd. Voor de uitvoering van deze wet is een advies van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en de Vreemdelingpolitie nodig.

M46-verklaring

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de M46-verklaring nodig om te kunnen beoordelen:

  • of uw voorgenomen huwelijk kan worden voltrokken;
  • of uw huwelijk, dat niet in Nederland is gesloten, in de BRP kan worden ingeschreven.

Verloop onderzoek

Aan de hand van de door u ingevulde gegevens op het M46-formulier wordt eerst door de IND bekeken wat uw verblijfsstatus in Nederland is. De Vreemdelingenpolitie onderzoekt daarna of er sprake is van een schijnhuwelijk. Zij geeft haar advies aan de ambtenaar burgerzaken.

Beslissing

Na ongeveer vier à vijf weken ontvangt de ambtenaar Burgerzaken het advies van de Vreemdelingenpolitie.

Als de beslissing positief is, dan krijgt u:

  • een oproep om een afspraak te maken voor de huwelijksaangifte; of
  • een bericht dat het huwelijk is ingeschreven.

Is de beslissing negatief, dan krijgt u een brief waarin wordt uitgelegd waarom er negatief is beslist. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar maken of beroep instellen. In de brief staat hoe u dit kunt doen.

Voor bepaalde groepen vreemdelingen geldt het M46-vereiste niet. De gemeente kan u daar meer over vertellen.

De M46-verklaring vraagt u aan bij het loket en u neemt mee:

  • een kopie van de pagina uit uw paspoort of verblijfsdocument waarop uw persoonsgegevens en uw foto staan en, indien mogelijk, die pagina van het paspoort van uw partner;
  • de bewijsstukken van uw huwelijk(en). Dit geldt alleen als het gaat om inschrijving van één of meer huwelijken gesloten in het buitenland.

Aan het loket krijgt u van de ambtenaar een M46-formulier, deze vult u ter plaatse, in blokletters, in. Vervolgens zal de ambtenaar het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde stukken naar de IND en de Vreemdelingenpolitie toesturen.

Let op: de M46-verklaring is maar 6 maanden geldig. U kunt deze verklaring daarom het beste aanvragen als alle benodigde documenten in orde zijn.

Bijgewerkt: 03-08-2015

Contact

balie Burgerzaken

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
Als u een afspraak maakt (online, telefonisch of aan de balie), wordt u meteen geholpen.

Zie ook