Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Huwelijk en geregistreerd partnerschap niet-Nederlander, verklaring artikel 1.44

Verklaring

ex. artikel 1:44 lid 1 onder j BW of ex. artikel 2.9 lid 1 Wet BRP

Bent u of is uw partner geen Nederlander? En wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Of wilt u uw huwelijk dat gesloten is in het buitenland inschrijven in de Wet Basisregistratie Personen (BRP)? Dan dient u daarvoor in bepaalde situaties een verklaring af te leggen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan met deze verklaring beoordelen of u een schijnhuwelijk aangaat.

Schijnhuwelijk

Van een schijnhuwelijk is sprake als u gaat trouwen om bijvoorbeeld alleen de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen of een verblijfsvergunning te krijgen.

Verklaring artikel 1.44

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de verklaring nodig om te kunnen beoordelen:

 • of uw voorgenomen huwelijk kan worden voltrokken;
 • of uw huwelijk, dat niet in Nederland is gesloten, in de BRP kan worden ingeschreven. 

Beslissing

Zodra de verklaring is ontvangen verneemt u of deze positief of negatief is. Het kan ook zijn dat nader onderzoek noodzakelijk is.

Voor bepaalde groepen vreemdelingen geldt deze verklaring niet. De gemeente kan u daar meer over vertellen.

De Verklaring artikel 1.44 vraagt u aan bij het loket en u neemt mee:

 • een kopie van de pagina uit uw paspoort of verblijfsdocument waarop uw persoonsgegevens en uw foto staan en, wanneer mogelijk, die pagina van het paspoort van uw partner;
 • de bewijsstukken van uw huwelijk(en). Dit geldt alleen als het gaat om inschrijving van één of meer huwelijken gesloten in het buitenland.

Aan het loket krijgt u van de ambtenaar een formulier Verklaring artikel 1.44, deze vult u ter plaatse, in blokletters, in. Vervolgens zal de ambtenaar het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde stukken naar de IND en de Vreemdelingenpolitie toesturen.

Let op: de Verklaring artikel 1.44 is maar zes maanden geldig. U kunt deze verklaring daarom het beste aanvragen als alle benodigde documenten in orde zijn.

 • Ja, voor een aanvraag bewindvoering of mentorschap bij het kantongerecht heeft u een uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

 • Een Attestatie de Vita is een bewijs van in leven zijn. U heeft dit nodig voor de uitkering van uw pensioen. Een pensioenfonds kan om dit uittreksel vragen.

 • Nee, voor het autorijexamen (theorie en/of praktijk) of de medische keuring heeft u geen uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

 • Als u in Nederland geboren bent, kunt u een (internationale) geboorteakte aanvragen in de gemeente waar u geboren bent.

 • Het bewijs van Nederlanderschap vraagt u aan bij de gemeente waar u woont en ingeschreven staat in de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

 • Ja, een curator mag voor een cliënt een uittreksel aanvragen. De curator moet zich wel kunnen legitimeren, een bewijs van curatorschap en een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen.

 • Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om een uittreksel of akte vanuit het buitenland aan te vragen.

  U kunt hiervoor iemand in Nederland machtigen om het document voor u op te halen. Hiervoor moet u wel schriftelijk een ondertekende machtiging met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart naar de persoon sturen die het document voor u ophaalt. Deze persoon moet zich kunnen legitimeren bij het ophalen van het document.  Als er niemand voor u het document kan ophalen, kunt u het document schriftelijk aanvragen en op laten sturen.

  U maakt een brief op dat u een uittreksel of akte nodig hebt, met vermelding van uw NAW-gegevens en geboortedatum. De brief moet door u ondertekend  worden. Een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort /identiteitskaart of verblijfsdocument) moet u bijvoegen.

  De brief scant u naar ons e-mailadres: post@heemskerk.nl. Als het een internationale akte  of internationaal uittreksel moet zijn, moet u dit vermelden.

  De kosten van een uittreksel/akte bedragen € 12,90. Dit bedrag kunt u overmaken op onze girorekening 524414, Gemeente Heemskerk, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. (IBAN code: NL64 INGB 0000 5244 14, BIC code; INGBNL2A). Vermeld bij uw betaling uw naamgegevens en dat het om een uittreksel/akte gaat.

  Zodra de betaling is ontvangen, zenden wij  het uittreksel / de akte naar u toe.

 • Als u bijvoorbeeld gaat trouwen in het buitenland of bij verandering van uw nationaliteit in het buitenland, kan een internationale geboorteakte van belang zijn. Op de internationale geboorteakte staan meerdere talen.

 • De geldigheid van een uittreksel kan verschillen per instantie waarvoor u het document vraagt.

 • U kunt een uittreksel voor uw kind aanvragen als uw kind minderjarig is.

 • U kunt de geboorteakte aanvragen in de gemeente waar uw kind geboren is. U kunt de geboorteakte ook online aanvragen. U hebt daarvoor uw digiD inlogcode en uw burgerservicenummer nodig.

 • U kunt een echtscheidingsakte aanvragen bij de gemeente waar het huwelijk destijds is voltrokken. U kunt de echtscheidingsakte ook online aanvragen. U heeft daarvoor uw digiD inlogcode en uw burgerservicenummer nodig.

 • U kunt voor een uitwonend kind ouder dan 18 jaar een uittreksel aanvragen. Uw kind moet u  schriftelijk machtigen dat u voor hem of haar een uittreksel mag aanvragen. De machtiging dient ondertekend te worden. Een kopie van haar/zijn legitimatiebewijs dient bijgevoegd te worden.

 • Het kan voorkomen dat een instantie naar uw nationaliteit vraagt. U kunt dan aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Bijgewerkt: 25-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook