Volg ons op Twitter

Huwelijk en geregistreerd partnerschap niet-Nederlander, verklaring artikel 1.44

Verklaring

ex. artikel 1:44 lid 1 onder j BW of ex. artikel 2.9 lid 1 Wet BRP

Bent u of is uw partner geen Nederlander? En wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Of wilt u uw huwelijk dat gesloten is in het buitenland inschrijven in de Wet Basisregistratie Personen (BRP)? Dan dient u daarvoor in bepaalde situaties een verklaring af te leggen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan met deze verklaring beoordelen of u een schijnhuwelijk aangaat.

Schijnhuwelijk

Van een schijnhuwelijk is sprake als u gaat trouwen om bijvoorbeeld alleen de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen of een verblijfsvergunning te krijgen.

Verklaring artikel 1.44

De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de verklaring nodig om te kunnen beoordelen:

  • of uw voorgenomen huwelijk kan worden voltrokken;
  • of uw huwelijk, dat niet in Nederland is gesloten, in de BRP kan worden ingeschreven. 

Beslissing

Zodra de verklaring is ontvangen verneemt u of deze positief of negatief is. Het kan ook zijn dat nader onderzoek noodzakelijk is.

Voor bepaalde groepen vreemdelingen geldt deze verklaring niet. De gemeente kan u daar meer over vertellen.

De Verklaring artikel 1.44 vraagt u aan bij het loket en u neemt mee:

  • een kopie van de pagina uit uw paspoort of verblijfsdocument waarop uw persoonsgegevens en uw foto staan en, wanneer mogelijk, die pagina van het paspoort van uw partner;
  • de bewijsstukken van uw huwelijk(en). Dit geldt alleen als het gaat om inschrijving van één of meer huwelijken gesloten in het buitenland.

Aan het loket krijgt u van de ambtenaar een formulier Verklaring artikel 1.44, deze vult u ter plaatse, in blokletters, in. Vervolgens zal de ambtenaar het ingevulde aanvraagformulier en de benodigde stukken naar de IND en de Vreemdelingenpolitie toesturen.

Let op: de Verklaring artikel 1.44 is maar zes maanden geldig. U kunt deze verklaring daarom het beste aanvragen als alle benodigde documenten in orde zijn.

Bijgewerkt: 04-12-2015

Contact

Burgerlijke stand

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
Als u een afspraak maakt (online, telefonisch of aan de balie), wordt u meteen geholpen.

Zie ook