Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Armoedebestrijding

Het gemeentelijke armoedebeleid is bedoeld voor mensen met een laag inkomen, die weinig of geen eigen vermogen hebben en die door bijzondere omstandigheden bepaalde kosten hebben gemaakt die ze niet kunnen betalen.

Het gemeentelijke armoedebeleid kent de volgende regelingen:

 1. individuele inkomenstoeslag (IIT) (voorheen Langdurigheidstoeslag);
 2. individuele studietoeslag;
 3. laagdrempelige bijzondere bijstand (LBB) voor:
  1. duurzame gebruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld koelkast, wasmachine of televisie;
  2. maatschappelijke activiteiten voor volwassenen, zoals bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportvereniging of bibliotheek;
  3. maatschappelijke participatie voor kinderen in het basis en voortgezet onderwijs (deelname maatschappelijke activiteiten, indirecte schoolkosten, computerregeling, fietsregeling en zwembadregeling).
 4. kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
 5. individuele bijzondere bijstand, voor incidentele, noodzakelijke kosten.

De verschillende regelingen kennen verschillende voorwaarden, maar in zijn algemeenheid geldt dat u in aanmerking kunt komen voor (een deel van) de regelingen als uw inkomen lager is dan 110% van het sociaal minimum. Indicatief gaat het om de volgende maandinkomens (bedragen 2017): normbedragen

U kunt ook de voorwaarden teruglezen in de beleidsregels en verstrekkingengids bijzondere bijstand gemeente Heemskerk 2016.

Wettelijke grondslag

Bijgewerkt: 04-05-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook