Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Armoedebestrijding

Het gemeentelijke armoedebeleid is bedoeld voor mensen met een laag inkomen, die weinig of geen eigen vermogen hebben en die door bijzondere omstandigheden bepaalde kosten hebben gemaakt die ze niet kunnen betalen.

Het gemeentelijke armoedebeleid kent de volgende regelingen:

 1. individuele inkomenstoeslag (IIT) (voorheen Langdurigheidstoeslag);
 2. individuele studietoeslag;
 3. laagdrempelige bijzondere bijstand (LBB) voor:
  1. duurzame gebruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld koelkast, wasmachine of televisie;
  2. maatschappelijke activiteiten voor volwassenen, zoals bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportvereniging of bibliotheek;
  3. maatschappelijke participatie voor kinderen in het basis en voortgezet onderwijs (deelname maatschappelijke activiteiten, indirecte schoolkosten, computerregeling, fietsregeling en zwembadregeling).
 4. kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
 5. individuele bijzondere bijstand, voor incidentele, noodzakelijke kosten.

De verschillende regelingen kennen verschillende voorwaarden, maar in zijn algemeenheid geldt dat u in aanmerking kunt komen voor (een deel van) de regelingen als uw inkomen lager is dan 110% van het sociaal minimum. Indicatief gaat het om de volgende maandinkomens (bedragen 2017): normbedragen

U kunt ook de voorwaarden teruglezen in de beleidsregels en verstrekkingengids bijzondere bijstand gemeente Heemskerk 2016.

 • U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de centrale balie op het gemeentehuis. Als u voor de eerste keer bijzondere bijstand aanvraagt, dient u hiervoor een afspraak te maken. Dit kan aan de balie of telefonisch tussen 09.00 en 17.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 0251. Op vrijdag is de balie (ook telefonisch) geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur.

 • Nee, als cliënt hoeft u geen afspraak te maken. U kunt gebruik maken van de telefonische spreekuren (tussen 9.00 en 10.00 uur of tussen 14.00 en 15.00 uur) om uw klantmanager te spreken. U belt dan naar het algemene telefoonnummer 14 0251. U kunt ook tussen 9.00 en 17.00 uur de centrale balie bezoeken op het gemeentehuis. Op vrijdag is de balie (ook telefonisch) geopend 9.00 tot 12.30 uur.

 • U heeft mogelijk recht op een tegemoetkoming van de kosten in de vorm van bijzondere bijstand. U kunt bij de centrale balie op het gemeentehuis een aanvraag bijzondere bijstand indienen of contact opnemen via het contactformulier op onze website.

  Voor meer vragen kunt u terecht bij de centrale balie van het gemeentehuis of bellen naar 140251.

  Let op! u moet een melding van deze kosten maken, voordat u de kosten maakt. De vergoeding heeft enkel betrekking op het schooljaar 2016-2017.

 • De bijstandsuitkering (Participatiewet) wordt op de laatste werkdag van de maand naar uw rekening overgemaakt.

 • Ja, u kunt als zelfstandige ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Ja, als zelfstandige kunt u in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Hiervoor dient u uw bedrijf te beëindigen en zich officieel te laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook dient de boekhoudkundige afhandeling van het bedrijf te zijn afgerond.

 • Ja, als uw inkomen niet toereikend genoeg is, komt u mogelijk in aanmerking voor een collectiviteitskorting van de gemeente Heemskerk. U kunt contact opnemen met de centrale balie van de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Een aanvraag voor een collectiviteitskorting doet u via twee aanvraagformulieren, welke te verkrijgen zijn bij de centrale balie van het gemeentehuis. Één formulier levert u in bij de gemeente en het andere (blauwe) formulier stuurt u zelf op naar de ziektekostenverzekeraar Achmea. Bij uw aanvraag dient u de volgende gegevens in:

  • overzicht laatste netto (gezamenlijk) maandinkomen;
  • overzicht van alimentatie;
  • overzicht van uitkering(en);
  • overzicht voorlopige teruggave Belastingdienst;
  • overzicht pensioeninkomen(s).

  Als u langs wilt komen in het gemeentehuis moet u online of telefonisch (14 0251) een afspraak maken.

 • Nee, u ontvangt geen brief van de gemeente. Maar als u een aanvraag heeft ingediend en u komt in aanmerking voor collectiviteitskorting, krijgt u hiervan wel een bevestiging en een nieuwe polis van de ziektekostenverzekeraar Achmea.

 • De jaaropgave wordt één keer per jaar (éénmalig) naar uw huisadres toegestuurd. Als u de jaaropgave kwijt bent, kunt u de gemeente vragen om een kopie. U kunt contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • De afhandelingstermijn van uw aanvraag is ongeveer zes tot acht weken, afhankelijk van wanneer uw aanvraag is ontvangen. Zodra de aanvraag in behandeling is genomen krijgt u een beschikking toegestuurd. U krijgt geen ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

 • U ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van een toekenningsbeschikking, maar altijd na inleveren van declaratieformulieren voorzien van bonnen, het geld op uw rekening. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van de bonnen. Er zal echter niet meer uitbetaald worden dan het bedrag dat is toegekend op de beschikking.

 • Zie hiervoor de pagina normbedragen op www.heemskerk.nl/normbedragen.

 • U kunt eenmaal binnen een periode van 12 maanden in aanmerking komen voor individuele inkomenstoeslag. Tussen de aanvraag van dit jaar en vorig jaar moet dan ook twaalf maanden zitten. Bijvoorbeeld: U heeft in september 2015 een aanvraag ingediend en toegekend gekregen. U kunt dan pas weer in september 2016 een aanvraag indienen.

 • Ja, als u in uw omgeving (familie, vrienden en kennissen) geen hulp heeft én u bent niet in staat om het webformulier zelfstandig in te vullen, dan kunt u hiervoor terecht bij de gemeente.

  Afspraak maken

  Om ervoor te zorgen dat de gemeente u goed van dienst kan zijn, maakt u een afspraak (telefonisch via 14 0251 of online via deze website) en geeft daarbij aan dat het gaat om hulp bij het invullen van een webformulier. Zorg ervoor dat u voor de afspraak uw DigiD inlogcode en de bewijsstukken meeneemt die in uw situatie van toepassing zijn.

  Heeft u nog geen DigiD? Ga dan naar de website https://digid.nl/aanvragen om een inlogcode aan te vragen.

 • Zie hiervoor de pagina normbedragen: www.heemskerk.nl/normbedragen.

 • Onder maatschappelijke activiteiten vallen kosten van:

  • lidmaatschap (sport)verenigingen;
  • abonnement kranten/tijdschriften;
  • abonnement telefonie/internet;
  • cursussen buurthuizen;
  • abonnement bibliotheek;
  • abonnement zwembad;
  • museumkaart/NS kortingskaart;
  • overige ideële lidmaatschappen zoals een politieke partij of het Wereld Natuurfonds o.i.d.

  De maatschappelijke activiteiten voor het kind moeten uitdrukkelijk voor het kind zijn gemaakt. Het gaat hier bijvoorbeeld om het lidmaatschap van een sportclub, zwemles of een abonnement op een jeugdtijdschrift etc. Telefonie, kabel en internet vallen hier niet onder.

 • Onder de indirecte schoolkosten vallen de meerkosten die kinderen op school kunnen hebben. Denkt u hierbij aan:

  • schoolreisje;
  • schriften;
  • boeken;
  • schoolgeld;
  • uniform;
  • en schoolbenodigdheden zoals pennen.
 • U kunt eens per kalenderjaar een laagdrempelige bijzondere bijstand aanvragen voor:

  • duurzame gebruiksgoederen
  • maatschappelijke activiteiten’
  • indirecte schoolkosten

  Per categorie is bepaald wat er maximaal toegekend kan worden. Kijk voor de actuele normbedragen op deze website. Het kan zijn dat u een aanvraag indient maar nog niet alle kosten hebt gemaakt. U krijgt een toekenning voor het volledige bedrag zoals aangegeven op de pagina normbedragen. Wanneer u later nog kosten maakt dan kunt u deze eenvoudig terug vragen door een digitaal declaratieformulier in te vullen en de bon/factuur toe te voegen.

 • De afhandelingstermijn van uw aanvraag is ongeveer zes tot acht weken, afhankelijk van wanneer uw aanvraag is ontvangen. Zodra de aanvraag in behandeling is genomen krijgt u een beschikking toegestuurd.

 • U ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van een toekenningsbeschikking, maar altijd na inleveren (van een digitaal declaratieformulier voorzien) van bonnen, het geld op uw rekening. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van de bonnen. Er zal echter niet meer uitbetaald worden dan het bedrag dat is toegekend op de beschikking.

 • Kijk voor de actuele bedragen op de normenpagina van deze website.

 • Ja, als u in uw omgeving (familie, vrienden en kennissen) geen hulp heeft én u bent niet in staat om het webformulier zelfstandig in te vullen, dan kunt u hiervoor terecht bij de gemeente.

  Afspraak maken

  Om ervoor te zorgen dat de gemeente u goed van dienst kan zijn, maakt u een afspraak (telefonisch via 14 0251 of online via deze website) en geeft daarbij aan dat het gaat om hulp bij het invullen van een webformulier. Zorg ervoor dat u voor de afspraak uw DigiD inlogcode en de bewijsstukken meeneemt die in uw situatie van toepassing zijn.

  Heeft u nog geen DigiD? Ga dan naar de website https://digid.nl/aanvragen om een inlogcode aan te vragen.

 • Kijk voor de actuele bedragen op de normenpagina van deze website.

 • Onder duurzame gebruiksgoederen vallen huishoudelijke apparaten zoals:

  • koelkast/vriezer;
  • wasmachine/droger;
  • magnetron;
  • fornuis;
  • televisie/radio
  • meubels, zoals tafel, stoelen, kast, bed;
  • fiets;
  • computer.

  Kosten voor een dvd-speler, mp3-speler en kleding worden niet tot duurzame gebruiksgoederen gerekend.

Wettelijke grondslag

Bijgewerkt: 01-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook