Volg ons op Twitter

Uittreksel Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Wilt u zich aanmelden voor een opleiding? Of bij een pensioenfonds? In deze en veel andere gevallen heeft u een uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

€ 12,80

Afspraak maken

Voor deze dienst kunt u online een afspraak maken om langs te komen bij de gemeente. Door een afspraak te maken weet de gemeente dat u langskomt en waarvoor. Zodoende wordt u meteen geholpen en voorkomt dit (lange) wachttijd.
Maak online een afspraak.

Het uittreksel is een verklaring opgesteld door de gemeente. Hierin staan gegevens over uw inschrijving in de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente. Tegenwoordig kunnen steeds meer (semi-)overheidsinstanties digitaal inzage krijgen in de BRP. Voor de overige instanties heeft u nog een papieren uittreksel nodig.

Bijzonderheden

Wanneer een familie- of anderszins aantoonbare relatie van de burger om wie het gaat een uittreksel vraagt, dan is dat mogelijk voor de volgende gerelateerden (*):

  • de ouder voor zijn minderjarig kind;
  • het kind voor zijn ouder;
  • de (huwelijkspartner of geregistreerd) partner.

(*) Behalve ingeval indicatie geheimhouding persoonsgegevens.

Afschrift/uittreksel

Er is een verschil tussen een afschrift uit de burgerlijke stand en een uittreksel uit de BRP.

  • een afschrift uit de burgerlijke stand is een afschrift van een bestaande akte en heeft betrekking op geboorte, huwelijk en overlijden (uw adresgegevens staan hierin niet vermeld);
  • een uittreksel uit de BRP is een uittreksel van de persoonsgegevens die van u bekend zijn bij de gemeente.

Historisch overzicht

Het geautomatiseerde bestand bestaat sinds 1 oktober 1994. Wilt u uw gegevens van voor die datum opvragen? Dan kunt u die uitsluitend schriftelijk aanvragen. Dit geldt ook als u een historisch overzicht nodig heeft van al uw adresgegevens.

Het aanvragen van een een uittreksel uit de basisadministratie (BRP) kan via het digitale aanvraagformulier (met DigiD), maar u kunt ook langskomen op het gemeentehuis en dan neemt u mee:

  • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument).

Machtiging

U kunt ook iemand machtigen om een afschrift of uittreksel voor u af te halen:

  • de gemachtigde moet meerderjarig zijn;
  • de gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek;
  • deze brief moet door beiden zijn ondertekend;
  • de gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldend identiteitsbewijs.

Aanvraagformulier

Bijgewerkt: 27-11-2015

Contact

balie Burgerzaken

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
Als u een afspraak maakt (online, telefonisch of aan de balie), wordt u meteen geholpen.

Zie ook