Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Uittreksel Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Wilt u zich aanmelden voor een opleiding? Of bij een pensioenfonds? In deze en veel andere gevallen heeft u een uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

€ 12,90

De gemeente Heemskerk werkt volledig op afspraak.
Voor deze dienst kunt u online een afspraak maken.

Het uittreksel is een verklaring opgesteld door de gemeente. Hierin staan gegevens over uw inschrijving in de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente. Tegenwoordig kunnen steeds meer (semi-)overheidsinstanties digitaal inzage krijgen in de BRP. Voor de overige instanties heeft u nog een papieren uittreksel nodig.

Bijzonderheden

Wanneer een familie- of anderszins aantoonbare relatie van de burger om wie het gaat een uittreksel vraagt, dan is dat mogelijk voor de volgende gerelateerden (*):

 • de ouder voor zijn minderjarig kind;
 • het kind voor zijn ouder;
 • de (huwelijkspartner of geregistreerd) partner.

(*) Behalve ingeval indicatie geheimhouding persoonsgegevens.

Afschrift/uittreksel

Er is een verschil tussen een afschrift uit de burgerlijke stand en een uittreksel uit de BRP.

 • een afschrift uit de burgerlijke stand is een afschrift van een bestaande akte en heeft betrekking op geboorte, huwelijk en overlijden (uw adresgegevens staan hierin niet vermeld);
 • een uittreksel uit de BRP is een uittreksel van de persoonsgegevens die van u bekend zijn bij de gemeente.

Historisch overzicht

Het geautomatiseerde bestand bestaat sinds 1 oktober 1994. Wilt u uw gegevens van voor die datum opvragen? Dan kunt u die uitsluitend schriftelijk aanvragen. Dit geldt ook als u een historisch overzicht nodig heeft van al uw adresgegevens.

Het aanvragen van een een uittreksel uit de basisadministratie (BRP) kan via het digitale aanvraagformulier (met DigiD), maar u kunt ook langskomen op het gemeentehuis en dan neemt u mee:

 • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument).

Machtiging

U kunt ook iemand machtigen om een afschrift of uittreksel voor u af te halen:

 • de gemachtigde moet meerderjarig zijn;
 • de gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek;
 • deze brief moet door beiden zijn ondertekend;
 • de gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldend identiteitsbewijs.

Aanvraagformulier

 • Als u inlogt met DigiD vult het webformulier automatisch een aantal bekende persoonsgegevens in zoals uw BSN en adres. Deze gegevens zijn niet te wijzigen om misbruik te voorkomen. Anders zou iemand anders bijvoorbeeld op uw naam een aanvraag kunnen indienen.
  Mocht u merken dat er verkeerde gegevens in het formulier verschijnen, controleer dan op www.mijnoverheid.nl welke gegevens er over u bekend zijn of neem contact op met de gemeente over uw vermelding in de basisregistratie personen (BRP).

 • Als u inlogt met DigiD haalt het webformulier automatisch een aantal bekende persoonsgegevens op zoals uw BSN en adres. Dit kan om verschillende redenen mis gaan:

  • De verbinding met DigiD is verbroken of niet beschikbaar (bijvoorbeeld door een storing of vanwege werkzaamheden);
  • U gebruikt DigiD Machtigen en de machtiging die is ingesteld voldoet niet voor de betreffende aanvraag (bijvoorbeeld u heeft alleen een machtiging voor belastingaangifte);
  • Uw DigiD is geblokkeerd of het wachtwoord is onjuist.

  Om uzelf ervan te verzekeren dat het niet aan uw DigiD ligt, is het goed om naar www.digid.nl te gaan voor eventuele storingsberichten of om in te loggen op Mijn DigiD.
  Het wijzigen van uw wachtwoord kan in sommige gevallen ook de oplossing zijn.

 • DigiD is een elektronische handtekening waarmee u een aanvraag ondertekent of toegang krijgt tot persoonlijke informatie in een online portaal zoals www.mijnoverheid.nl. DigiD staat gelijk aan de natte handtekening die u onder een fysiek aanvraagformulier zou moeten zetten.

  Door een aanvraag met uw DigiD inlogcode in te vullen, maakt u zich bekend en kan een aantal gegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN), uw naam, adres en woonplaats automatisch worden opgevraagd. Deze zijn namelijk al bekend bij de gemeente / de overheid. Zodoende hoeft u alleen nog informatie in te vullen/aan te leveren die de gemeente nog niet van u heeft, maar die wel van belang is voor uw aanvraag.

 • De gemeente raadt mensen zonder computer, scanner of internet aan om eerst in uw omgeving (bij familie, vrienden, kennissen of buren) aan te kloppen voor hulp. Mocht dat niet lukken, zijn in het gemeentehuis en bij de bibliotheek computers aanwezig waar u (eventueel met hulp) een online aanvraag kan doen. U kunt tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis / de bibliotheek terecht.

  Als u hulp nodig heeft bij het doen van uw aanvraag, kunt u hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • In alle webformulieren van de gemeente zijn verschillende velden verplicht. Deze velden moeten allemaal ingevuld worden om naar de volgende stap te kunnen of het formulier uiteindelijk te verzenden. De verplichte velden zijn herkenbaar aan een sterretje (*) bij de vraag en (geel) gekleurde achtergrond.
  Als u een verplichte vraag niet beantwoordt of een antwoord geeft wat niet correct is, verschijnt er een rood kader om het betreffende veld met een toelichting er onder.
  Bijvoorbeeld als u een e-mailadres of IBAN-nummer invult, mogen er geen spaties in het betreffende veld staan.

  Controleer voor de volledigheid alle verplichte velden als u ergens in het formulier vastloopt. Dit geldt ook voor het toevoegen van bijlagen, wat mogelijk verplicht is.

  Mocht u dan nog steeds niet verder komen, neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Als u de melding 'Er is een fout opgetreden met het versturen van data' heeft gekregen, is uw aanvraag niet verzonden. De oorzaak kan zijn dat uw sessie van DigiD verlopen is. Dit gebeurt vaker bij lange aanvragen waarvoor allerlei bijlagen overlegd moeten worden.
  De aanvraag moet dan helaas opnieuw worden gedaan.

 • Nee, het is niet mogelijk om een online aanvraag met DigiD tussentijds op te slaan of later verder te gaan. Dit heeft te maken met de houdbaarheid (het verlopen) van de DigiD sessie. De sessie is actief zolang u bezig bent met de aanvraag en u actief blijft klikken of invullen.
  Als u wegloopt tijdens het invullen van de aanvraag, kan de sessie verlopen zijn als u terugkomt.

 • Bij aanvragen is het soms verplicht om bijlagen toe te voegen. De limiet voor bestanden is ingesteld om 10 Mb. Controleer of de bijlagen bij elkaar dit quotum niet overstijgen. Mochten uw bijlagen samen of individueel te groot zijn, probeer dan de bestanden te verkleinen of maak een nieuwe scan / foto van de documenten.

  Verkleinen

  • Als u een scanner gebruikt, probeer dan de scanresolutie van het apparaat te verlagen of kies een ander bestandsformaat (bijvoorbeeld JPG of GIF).
  • Als u een digitale foto heeft gemaakt, probeer dan de afbeelding te verkleinen met een fotoprogramma. Of pas de instellingen van uw camera / telefoon aan en maak de foto opnieuw met een lagere resolutie of grootte.
 • Ja, voor een aanvraag bewindvoering of mentorschap bij het kantongerecht heeft u een uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

 • Een Attestatie de Vita is een bewijs van in leven zijn. U heeft dit nodig voor de uitkering van uw pensioen. Een pensioenfonds kan om dit uittreksel vragen.

 • Nee, voor het autorijexamen (theorie en/of praktijk) of de medische keuring heeft u geen uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

 • Als u in Nederland geboren bent, kunt u een (internationale) geboorteakte aanvragen in de gemeente waar u geboren bent.

 • Het bewijs van Nederlanderschap vraagt u aan bij de gemeente waar u woont en ingeschreven staat in de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

 • Ja, een curator mag voor een cliënt een uittreksel aanvragen. De curator moet zich wel kunnen legitimeren, een bewijs van curatorschap en een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen.

 • Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om een uittreksel of akte vanuit het buitenland aan te vragen.

  U kunt hiervoor iemand in Nederland machtigen om het document voor u op te halen. Hiervoor moet u wel schriftelijk een ondertekende machtiging met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart naar de persoon sturen die het document voor u ophaalt. Deze persoon moet zich kunnen legitimeren bij het ophalen van het document.  Als er niemand voor u het document kan ophalen, kunt u het document schriftelijk aanvragen en op laten sturen.

  U maakt een brief op dat u een uittreksel of akte nodig hebt, met vermelding van uw NAW-gegevens en geboortedatum. De brief moet door u ondertekend  worden. Een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort /identiteitskaart of verblijfsdocument) moet u bijvoegen.

  De brief scant u naar ons e-mailadres: post@heemskerk.nl. Als het een internationale akte  of internationaal uittreksel moet zijn, moet u dit vermelden.

  De kosten van een uittreksel/akte bedragen € 12,90. Dit bedrag kunt u overmaken op onze girorekening 524414, Gemeente Heemskerk, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. (IBAN code: NL64 INGB 0000 5244 14, BIC code; INGBNL2A). Vermeld bij uw betaling uw naamgegevens en dat het om een uittreksel/akte gaat.

  Zodra de betaling is ontvangen, zenden wij  het uittreksel / de akte naar u toe.

 • Als u bijvoorbeeld gaat trouwen in het buitenland of bij verandering van uw nationaliteit in het buitenland, kan een internationale geboorteakte van belang zijn. Op de internationale geboorteakte staan meerdere talen.

 • De geldigheid van een uittreksel kan verschillen per instantie waarvoor u het document vraagt.

 • U kunt een uittreksel voor uw kind aanvragen als uw kind minderjarig is.

 • U kunt de geboorteakte aanvragen in de gemeente waar uw kind geboren is. U kunt de geboorteakte ook online aanvragen. U hebt daarvoor uw digiD inlogcode en uw burgerservicenummer nodig.

 • U kunt een echtscheidingsakte aanvragen bij de gemeente waar het huwelijk destijds is voltrokken. U kunt de echtscheidingsakte ook online aanvragen. U heeft daarvoor uw digiD inlogcode en uw burgerservicenummer nodig.

 • U kunt voor een uitwonend kind ouder dan 18 jaar een uittreksel aanvragen. Uw kind moet u  schriftelijk machtigen dat u voor hem of haar een uittreksel mag aanvragen. De machtiging dient ondertekend te worden. Een kopie van haar/zijn legitimatiebewijs dient bijgevoegd te worden.

 • Het kan voorkomen dat een instantie naar uw nationaliteit vraagt. U kunt dan aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Bijgewerkt: 25-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook