Volg ons op Twitter

Uittreksel Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Wilt u zich aanmelden voor een opleiding? Of bij een pensioenfonds? In deze en veel andere gevallen heeft u een uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

€ 12,80

Afspraak maken

Voor deze dienst kunt u online een afspraak maken om langs te komen bij de gemeente. Door een afspraak te maken weet de gemeente dat u langskomt en waarvoor. Zodoende wordt u meteen geholpen en voorkomt dit (lange) wachttijd.
Maak online een afspraak.

Het uittreksel is een verklaring opgesteld door de gemeente. Hierin staan gegevens over uw inschrijving in de basisregistratie persoonsgegevens van de gemeente. Tegenwoordig kunnen steeds meer (semi-)overheidsinstanties digitaal inzage krijgen in de BRP. Voor de overige instanties heeft u nog een papieren uittreksel nodig.

Bijzonderheden

Wanneer een familie- of anderszins aantoonbare relatie van de burger om wie het gaat een uittreksel vraagt, dan is dat mogelijk voor de volgende gerelateerden (*):

 • de ouder voor zijn minderjarig kind;
 • het kind voor zijn ouder;
 • de (huwelijkspartner of geregistreerd) partner.

(*) Behalve ingeval indicatie geheimhouding persoonsgegevens.

Afschrift/uittreksel

Er is een verschil tussen een afschrift uit de burgerlijke stand en een uittreksel uit de BRP.

 • een afschrift uit de burgerlijke stand is een afschrift van een bestaande akte en heeft betrekking op geboorte, huwelijk en overlijden (uw adresgegevens staan hierin niet vermeld);
 • een uittreksel uit de BRP is een uittreksel van de persoonsgegevens die van u bekend zijn bij de gemeente.

Historisch overzicht

Het geautomatiseerde bestand bestaat sinds 1 oktober 1994. Wilt u uw gegevens van voor die datum opvragen? Dan kunt u die uitsluitend schriftelijk aanvragen. Dit geldt ook als u een historisch overzicht nodig heeft van al uw adresgegevens.

Het aanvragen van een een uittreksel uit de basisadministratie (BRP) kan via het digitale aanvraagformulier (met DigiD), maar u kunt ook langskomen op het gemeentehuis en dan neemt u mee:

 • uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument).

Machtiging

U kunt ook iemand machtigen om een afschrift of uittreksel voor u af te halen:

 • de gemachtigde moet meerderjarig zijn;
 • de gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek;
 • deze brief moet door beiden zijn ondertekend;
 • de gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldend identiteitsbewijs.

Aanvraagformulier

 • Ja, voor een aanvraag bewindvoering of mentorschap bij het kantongerecht heeft u een uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

 • Een Attestatie de Vita is een bewijs van in leven zijn. U heeft dit nodig voor de uitkering van uw pensioen. Een pensioenfonds kan om dit uittreksel vragen.

 • Nee, voor het autorijexamen (theorie en/of praktijk) of de medische keuring heeft u geen uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP) nodig.

 • Als u in Nederland geboren bent, kunt u een (internationale) geboorteakte aanvragen in de gemeente waar u geboren bent.

 • Het bewijs van Nederlanderschap vraagt u aan bij de gemeente waar u woont en ingeschreven staat in de Wet Basisregistratie Personen (BRP).

 • Ja, een curator mag voor een cliënt een uittreksel aanvragen. De curator moet zich wel kunnen legitimeren, een bewijs van curatorschap en een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen.

 • Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om een uittreksel of akte vanuit het buitenland aan te vragen.

  U kunt hiervoor iemand in Nederland machtigen om het document voor u op te halen. Hiervoor moet u wel schriftelijk een ondertekende machtiging met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart naar de persoon sturen die het document voor u ophaalt. Deze persoon moet zich kunnen legitimeren bij het ophalen van het document.  Als er niemand voor u het document kan ophalen, kunt u het document schriftelijk aanvragen en op laten sturen.

  U maakt een brief op dat u een uittreksel of akte nodig hebt, met vermelding van uw NAW-gegevens en geboortedatum. De brief moet door u ondertekend  worden. Een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort /identiteitskaart of verblijfsdocument) moet u bijvoegen.

  De brief scant u naar ons e-mailadres: post@heemskerk.nl. Als het een internationale akte  of internationaal uittreksel moet zijn, moet u dit vermelden.

  De kosten van een uittreksel/akte bedragen € 12,80. Dit bedrag kunt u overmaken op onze girorekening 524414, Gemeente Heemskerk, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. (IBAN code: NL64 INGB 0000 5244 14, BIC code; INGBNL2A). Vermeld bij uw betaling uw naamgegevens en dat het om een uittreksel/akte gaat.

  Zodra de betaling is ontvangen, zenden wij  het uittreksel / de akte naar u toe.

 • Als u bijvoorbeeld gaat trouwen in het buitenland of bij verandering van uw nationaliteit in het buitenland, kan een internationale geboorteakte van belang zijn. Op de internationale geboorteakte staan meerdere talen.

 • De geldigheid van een uittreksel kan verschillen per instantie waarvoor u het document vraagt.

 • U kunt een uittreksel voor uw kind aanvragen als uw kind minderjarig is.

 • U kunt de geboorteakte aanvragen in de gemeente waar uw kind geboren is. U kunt de geboorteakte ook online aanvragen. U hebt daarvoor uw digiD inlogcode en uw burgerservicenummer nodig.

 • U kunt een echtscheidingsakte aanvragen bij de gemeente waar het huwelijk destijds is voltrokken. U kunt de echtscheidingsakte ook online aanvragen. U heeft daarvoor uw digiD inlogcode en uw burgerservicenummer nodig.

 • U kunt voor een uitwonend kind ouder dan 18 jaar een uittreksel aanvragen. Uw kind moet u  schriftelijk machtigen dat u voor hem of haar een uittreksel mag aanvragen. De machtiging dient ondertekend te worden. Een kopie van haar/zijn legitimatiebewijs dient bijgevoegd te worden.

 • Het kan voorkomen dat een instantie naar uw nationaliteit vraagt. U kunt dan aantonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft.

Bijgewerkt: 15-04-2016

Contact

balie Burgerzaken

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
Als u een afspraak maakt (online, telefonisch of aan de balie), wordt u meteen geholpen.

Zie ook