Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Schuldhulpverlening

Wanneer u als burger vanwege uw problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, dan kunt u mogelijk aanspraak maken op schuldhulpverlening.

Elke burger van de gemeente Heemskerk die problematische schulden en een inkomen op minimaal bijstandsniveau heeft, kan schuldsanering (schuldhulp) aanvragen.

Welke spelregels horen bij schuldhulpverlening?

Een professionele hulpverlener bemiddelt tussen u en de schuldeiser om afspraken te maken over de betaling van de schuld. Aan deze afspraken zijn regels verbonden. De schuldeiser moet zich eveneens aan de afspraken houden. Voor u geldt dat u alle middelen ter beschikking stelt voor het betalen van uw schuld. U moet bijvoorbeeld uw auto verkopen om uw schulden af te lossen (slechts in zeer bijzondere omstandigheden kunt u uw auto aanhouden) en uw maandelijkse uitgaven naar beneden brengen. U moet bereid zijn om uw financiële problemen daadwerkelijk op te lossen. Dit geldt tijdens het gehele schuldhulpverleningstraject. Als u de afspraken niet nakomt of als blijkt dat uw motivatie onvoldoende is, eindigt het hulpverleningstraject.

Om te voorkomen dat u nieuwe schulden krijgt, kijkt de schuldhulp ook naar de oorzaak van uw problemen. U kunt begeleiding krijgen bij het afstemmen van uw uitgaven op uw inkomen via Socius. Deze begeleiding kan (in de meeste gevallen) een voorwaarde zijn voor de schuldhulp.

Wanneer u zich meldt bij de balie van de gemeente voor schuldhulpverlening, maakt de medewerker met u een afspraak bij Socius. Socius bereidt samen met u de aanvraag voor schuldhulpverlening voor. Als de aanvraag compleet is, wordt dit door Socius bij de gemeente gemeld en wordt  u door de schuldhulpverlener opgeroepen voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de aanvraag daadwerkelijk door u ingediend.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de websites www.zelfjeschuldenregelen.nl, www.nibud.nl, www.schulden.nl en www.socius-md.nl.

Bijgewerkt: 01-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook