Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Compensatie eigen risico ziektekosten

Chronisch zieken en gehandicapte mensen hebben vaak te maken met extra (ziekte)kosten. De gemeente Heemskerk biedt een tegemoetkoming voor deze mensen. Via de 'Compensatie eigen risico ziektekosten' (CERZ) wordt een deel van het wettelijke eigen risico zorgverzekering vergoed.

De regeling CERZ is bedoeld voor chronisch zieken en gehandicapten van 18 jaar of ouder met een inkomen dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u méér dan € 100,- heeft betaald van uw wettelijke eigen risico. Dit doet u via een kostenoverzicht van uw ziektekostenverzekeraar.

Tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van het door u betaalde wettelijke eigen risico. De eerste € 100,- betaalt u zelf, het zogenoemde drempelbedrag. Alles boven dit drempelbedrag komt voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van € 285,- (peiljaar 2016 en 2017).
Rekenvoorbeeld: U heeft in 2017 € 350,- aan uitgaven voor ziektekosten. Daarvan is € 100,- voor eigen rekening (drempelbedrag) en de tegemoetkoming is dan € 250,-.
Let op! U kunt slechts één keer per jaar aanvragen. U kunt het beste de aanvraag indienen op het moment dat het eigen risico volledig verbruikt is.

U kunt in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming als u:

 • woonachtig bent in de gemeente Heemskerk; en
 • een indicatie heeft op basis van de Wet langdurige zorg; of
 • een maatwerkvoorziening heeft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning; of
 • een gehandicaptenparkeerplaats of -kaart heeft; of
 • arbeidsongeschikt bent verklaard of een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft.

De tegemoetkoming is inkomensafhankelijk. Als uw netto inkomen (exclusief vakantiegeld en reiskostenvergoeding) per maand gelijk is aan of lager is dan de onderstaande bedragen én u heeft één van bovenstaande indicaties, dan komt u voor de tegemoetkoming in aanmerking. Op deze pagina staan de meest voorkomende normen vermeld. Als u een andere gezinssituatie heeft, kunnen andere normen gelden.

Bij vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 0251.

U kunt de aanvraag voor deze tegemoetkoming digitaal indienen met behulp van uw DigiD inlogcode. Als ook uw partner in aanmerking komt, kunt u dit in dezelfde aanvraag opnemen. Let op dat ook uw partner de aanvraag met de eigen DigiD ondertekent.
Als u de aanvraag namens een meerderjarig kind wilt indienen, kan dat alleen met zijn/haar eigen DigiD.

Heeft u hulp nodig met het digitaal aanvragen? Klop eerst in uw omgeving (bij familie, vrienden, kennissen of buren) aan voor hulp. Lukt dat niet, dan zijn er in het gemeentehuis en bij de bibliotheek computers aanwezig waar u een online aanvraag kunt doen. Voor ondersteuning bij het invullen van een aanvraag kunt u een afspraak maken bij de gemeente.

Indienen en bewijsstukken

Er kan slechts één keer per kalenderjaar een aanvraag voor CERZ worden ingediend. Aanvragen voor 2017 moeten vóór 1 maart 2018 worden ingediend. U kunt het beste de aanvraag indienen op het moment dat het eigen risico volledig verbruikt is.

Houd er rekening mee dat u alle bewijsstukken ook digitaal beschikbaar heeft voor de aanvraag. Dit kan door een scan of een digitale foto te maken van de documenten.

CERZ - Uitgebreide aanvraag:
Bewijs chronisch ziek:

 • Verklaring van het CIZ;
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering specificatie.

Inkomsten:

 • kopie van inkomsten, maandspecificatie, uitkering specificatie of voorlopige teruggave belasting (enkel: alleenstaande ouderkorting, algemene heffingskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting).

Teruggave eigen risico:

 • overzicht van de zorgverzekeraar waaruit blijkt hoeveel wettelijk eigen risico is betaald.

CERZ - Verkorte aanvraag
Bewijs chronisch ziek:

 • verklaring van het CIZ;
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering specificatie.

Teruggave eigen risico:

 • overzicht van de zorgverzekeraar waaruit blijkt hoeveel wettelijk eigen risico is betaald.

Aanvraagformulier

Wettelijke grondslag

Bijgewerkt: 12-09-2017

Contact

balie Werk, inkomen en zorg

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.