Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Laagdrempelige bijzondere bijstand (LBB)

Voor mensen die rond moeten komen van een minimum inkomen is er – onder bepaalde voorwaarden – de mogelijkheid om een laagdrempelige bijzondere bijstand (LBB) te ontvangen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor maatschappelijke activiteiten, indirecte schoolkosten en duurzame gebruiksgoederen.

De regeling is bedoeld voor mensen, die:

 • een inkomen ontvangen, dat lager is dan 110% van de geldende bijstandsnorm;
 • de leeftijd hebben vanaf 18 jaar en ouder;
 • ingeschreven staan als inwoner van Heemskerk;
 • geen recht hebben op Studiefinanciering.

Kijk voor de actuele bedragen op de normenpagina van deze website.

Thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder, die studeren, komen niet in aanmerking voor
bijstand. Zij beschikken zelf over een inkomen en worden geacht de kosten van deelname aan
maatschappelijke activiteiten uit dat inkomen te voldoen. Ook studenten, die korter dan een jaar
geleden een dagopleiding hebben beëindigd, komen niet in aanmerking voor bijstand voor kosten van
maatschappelijke activiteiten.

Het aanvragen van de LBB doet u door het invullen van een aanvraagformulier. Bij de gemeente Heemskerk kunt u enkel digitaal de LBB aanvragen met behulp van uw DigiD inlogcode.

U kunt deze bijstand aanvragen voor:

 • duurzame gebruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine of televisie (let op: hierbij heeft u ook bewijsstukken van uw inkomen van drie jaar geleden nodig);
 • maatschappelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportvereniging of bibliotheek;
 • indirecte schoolkosten, zoals bijvoorbeeld een schoolreisje, schriften, boeken en schoolgeld.

Voor de drie soorten LBB moet u afzonderlijk een aanvraag indienen. Als u één aanvraag volledig heeft doorlopen, dan kunt u de aanvraag van een andere soort verkort invullen.
Bijvoorbeeld: U doet een volledige aanvraag voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen. U wilt ook nog een tegemoetkoming voor indirecte schoolkosten. Omdat u al een aanvraag heeft gedaan, kunt u de aanvraag voor schoolkosten in verkorte vorm doorlopen.

U kunt alleen een aanvraag indienen voor de LBB wanneer u al kosten heeft gemaakt en hiervan een bon/factuur overlegt.

DigiD

Voor de digitale aanvraag heeft u een DigiD nodig. DigiD staat voor Digitale identiteit en is een elektronische handtekening, waarmee u bewijst dat u daadwerkelijk de persoon bent die u beweert te zijn. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

Verkorte of uitgebreide aanvraag

Nadat u heeft ingelogd met DigiD begint de aanvraag met een aantal vragen. Deze vragen worden gesteld om te bepalen of u een verkorte of uitgebreide aanvraag moet invullen.
Bij een verkorte aanvraag zijn veelal uw persoonsgegevens nodig en een bijlage. Een uitgebreide aanvraag is nodig wanneer u niet bekend bent bij de gemeente. In dat geval moet u meer informatie aanleveren en ook de benodigde bewijsstukken aanleveren. Na indiening van uw aanvraag wordt deze door een medewerker van de gemeente beoordeeld.

Bewijsstukken

Soms is het nodig om bewijsstukken te overleggen. Dit wordt tijdens de aanvraag aangegeven. Deze bewijsstukken dient u digitaal bij de aanvraag toe te voegen. Met een camera of telefoon kunt u eenvoudig een foto maken van de bewijsstukken en deze meesturen. Wanneer u een scanner heeft kunt u de bewijsstukken ook scannen. Let erop dat de gegevens scherp te zien zijn op de scan of foto.

Mogelijke bewijsstukken die gevraagd kunnen worden zijn:

 • kopie bon/factuur van de kosten die u heeft gemaakt;
 • kopie hypotheekakte;
 • kopie loonstrook of uitkeringsspecificatie (ook van drie jaar geleden indien aanvraag duurzame gebruiksgoederen);
 • kopie van beschikking belastingdienst (inkomensafhankelijke combinatiekorting, (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de algemene heffingskorting) (ook van drie jaar geleden indien aanvraag duurzame gebruiksgoederen);
 • kopie overschrijving alimentatie (ook van drie jaar geleden indien aanvraag duurzame gebruiksgoederen);
 • kopie afschriften van bankrekeningen;
 • kopie van de schulden.

Aanvraag- en declaratieformulier

LET OP: Voor het indienen van een declaratie moet u in dit kalenderjaar al een volledige aanvraag LBB hebben gedaan!

 • Onder maatschappelijke activiteiten vallen kosten van:

  • lidmaatschap (sport)verenigingen;
  • abonnement kranten/tijdschriften;
  • abonnement telefonie/internet;
  • cursussen buurthuizen;
  • abonnement bibliotheek;
  • abonnement zwembad;
  • museumkaart/NS kortingskaart;
  • overige ideële lidmaatschappen zoals een politieke partij of het Wereld Natuurfonds o.i.d.

  De maatschappelijke activiteiten voor het kind moeten uitdrukkelijk voor het kind zijn gemaakt. Het gaat hier bijvoorbeeld om het lidmaatschap van een sportclub, zwemles of een abonnement op een jeugdtijdschrift etc. Telefonie, kabel en internet vallen hier niet onder.

 • Onder de indirecte schoolkosten vallen de meerkosten die kinderen op school kunnen hebben. Denkt u hierbij aan:

  • schoolreisje;
  • schriften;
  • boeken;
  • schoolgeld;
  • uniform;
  • en schoolbenodigdheden zoals pennen.
 • U kunt eens per kalenderjaar een laagdrempelige bijzondere bijstand aanvragen voor:

  • duurzame gebruiksgoederen
  • maatschappelijke activiteiten’
  • indirecte schoolkosten

  Per categorie is bepaald wat er maximaal toegekend kan worden. Kijk voor de actuele normbedragen op deze website. Het kan zijn dat u een aanvraag indient maar nog niet alle kosten hebt gemaakt. U krijgt een toekenning voor het volledige bedrag zoals aangegeven op de pagina normbedragen. Wanneer u later nog kosten maakt dan kunt u deze eenvoudig terug vragen door een digitaal declaratieformulier in te vullen en de bon/factuur toe te voegen.

 • De afhandelingstermijn van uw aanvraag is ongeveer zes tot acht weken, afhankelijk van wanneer uw aanvraag is ontvangen. Zodra de aanvraag in behandeling is genomen krijgt u een beschikking toegestuurd.

 • U ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van een toekenningsbeschikking, maar altijd na inleveren (van een digitaal declaratieformulier voorzien) van bonnen, het geld op uw rekening. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van de bonnen. Er zal echter niet meer uitbetaald worden dan het bedrag dat is toegekend op de beschikking.

 • Kijk voor de actuele bedragen op de normenpagina van deze website.

 • Ja, als u in uw omgeving (familie, vrienden en kennissen) geen hulp heeft én u bent niet in staat om het webformulier zelfstandig in te vullen, dan kunt u hiervoor terecht bij de gemeente.

  Afspraak maken

  Om ervoor te zorgen dat de gemeente u goed van dienst kan zijn, maakt u een afspraak (telefonisch via 14 0251 of online via deze website) en geeft daarbij aan dat het gaat om hulp bij het invullen van een webformulier. Zorg ervoor dat u voor de afspraak uw DigiD inlogcode en de bewijsstukken meeneemt die in uw situatie van toepassing zijn.

  Heeft u nog geen DigiD? Ga dan naar de website https://digid.nl/aanvragen om een inlogcode aan te vragen.

 • Kijk voor de actuele bedragen op de normenpagina van deze website.

 • Onder duurzame gebruiksgoederen vallen huishoudelijke apparaten zoals:

  • koelkast/vriezer;
  • wasmachine/droger;
  • magnetron;
  • fornuis;
  • televisie/radio
  • meubels, zoals tafel, stoelen, kast, bed;
  • fiets;
  • computer.

  Kosten voor een dvd-speler, mp3-speler en kleding worden niet tot duurzame gebruiksgoederen gerekend.

 • Als u inlogt met DigiD vult het webformulier automatisch een aantal bekende persoonsgegevens in zoals uw BSN en adres. Deze gegevens zijn niet te wijzigen om misbruik te voorkomen. Anders zou iemand anders bijvoorbeeld op uw naam een aanvraag kunnen indienen.
  Mocht u merken dat er verkeerde gegevens in het formulier verschijnen, controleer dan op www.mijnoverheid.nl welke gegevens er over u bekend zijn of neem contact op met de gemeente over uw vermelding in de basisregistratie personen (BRP).

 • Als u inlogt met DigiD haalt het webformulier automatisch een aantal bekende persoonsgegevens op zoals uw BSN en adres. Dit kan om verschillende redenen mis gaan:

  • De verbinding met DigiD is verbroken of niet beschikbaar (bijvoorbeeld door een storing of vanwege werkzaamheden);
  • U gebruikt DigiD Machtigen en de machtiging die is ingesteld voldoet niet voor de betreffende aanvraag (bijvoorbeeld u heeft alleen een machtiging voor belastingaangifte);
  • Uw DigiD is geblokkeerd of het wachtwoord is onjuist.

  Om uzelf ervan te verzekeren dat het niet aan uw DigiD ligt, is het goed om naar www.digid.nl te gaan voor eventuele storingsberichten of om in te loggen op Mijn DigiD.
  Het wijzigen van uw wachtwoord kan in sommige gevallen ook de oplossing zijn.

 • DigiD is een elektronische handtekening waarmee u een aanvraag ondertekent of toegang krijgt tot persoonlijke informatie in een online portaal zoals www.mijnoverheid.nl. DigiD staat gelijk aan de natte handtekening die u onder een fysiek aanvraagformulier zou moeten zetten.

  Door een aanvraag met uw DigiD inlogcode in te vullen, maakt u zich bekend en kan een aantal gegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN), uw naam, adres en woonplaats automatisch worden opgevraagd. Deze zijn namelijk al bekend bij de gemeente / de overheid. Zodoende hoeft u alleen nog informatie in te vullen/aan te leveren die de gemeente nog niet van u heeft, maar die wel van belang is voor uw aanvraag.

 • De gemeente raadt mensen zonder computer, scanner of internet aan om eerst in uw omgeving (bij familie, vrienden, kennissen of buren) aan te kloppen voor hulp. Mocht dat niet lukken, zijn in het gemeentehuis en bij de bibliotheek computers aanwezig waar u (eventueel met hulp) een online aanvraag kan doen. U kunt tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis / de bibliotheek terecht.

  Als u hulp nodig heeft bij het doen van uw aanvraag, kunt u hiervoor een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • In alle webformulieren van de gemeente zijn verschillende velden verplicht. Deze velden moeten allemaal ingevuld worden om naar de volgende stap te kunnen of het formulier uiteindelijk te verzenden. De verplichte velden zijn herkenbaar aan een sterretje (*) bij de vraag en (geel) gekleurde achtergrond.
  Als u een verplichte vraag niet beantwoordt of een antwoord geeft wat niet correct is, verschijnt er een rood kader om het betreffende veld met een toelichting er onder.
  Bijvoorbeeld als u een e-mailadres of IBAN-nummer invult, mogen er geen spaties in het betreffende veld staan.

  Controleer voor de volledigheid alle verplichte velden als u ergens in het formulier vastloopt. Dit geldt ook voor het toevoegen van bijlagen, wat mogelijk verplicht is.

  Mocht u dan nog steeds niet verder komen, neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Als u de melding 'Er is een fout opgetreden met het versturen van data' heeft gekregen, is uw aanvraag niet verzonden. De oorzaak kan zijn dat uw sessie van DigiD verlopen is. Dit gebeurt vaker bij lange aanvragen waarvoor allerlei bijlagen overlegd moeten worden.
  De aanvraag moet dan helaas opnieuw worden gedaan.

 • Nee, het is niet mogelijk om een online aanvraag met DigiD tussentijds op te slaan of later verder te gaan. Dit heeft te maken met de houdbaarheid (het verlopen) van de DigiD sessie. De sessie is actief zolang u bezig bent met de aanvraag en u actief blijft klikken of invullen.
  Als u wegloopt tijdens het invullen van de aanvraag, kan de sessie verlopen zijn als u terugkomt.

 • Bij aanvragen is het soms verplicht om bijlagen toe te voegen. De limiet voor bestanden is ingesteld om 10 Mb. Controleer of de bijlagen bij elkaar dit quotum niet overstijgen. Mochten uw bijlagen samen of individueel te groot zijn, probeer dan de bestanden te verkleinen of maak een nieuwe scan / foto van de documenten.

  Verkleinen

  • Als u een scanner gebruikt, probeer dan de scanresolutie van het apparaat te verlagen of kies een ander bestandsformaat (bijvoorbeeld JPG of GIF).
  • Als u een digitale foto heeft gemaakt, probeer dan de afbeelding te verkleinen met een fotoprogramma. Of pas de instellingen van uw camera / telefoon aan en maak de foto opnieuw met een lagere resolutie of grootte.

Wettelijke grondslag

Bijgewerkt: 01-08-2017

Contact

balie Werk, inkomen en zorg

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook