Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Afvalinzameling, grof afval

Onder grof afval vallen de volgende stromen: grof huishoudelijk afval (GHA), bouw- en sloopafval/gips en puin (BSA), grof tuinafval/snoeihout, metalen, hout, asbest en asbesthoudend afval.

Grof huishoudelijk afval (GHA) is al het afval dat naar aard en omvang niet in de minicontainer past en dat verhuisbaar is. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om oude huisraad, meubilair en vloerkleden.

Er zijn drie manieren om dit afval aan te bieden:

 • het aanbieden van het afval bij de kringloopwinkels in Beverwijk en Velsen, bijvoorbeeld bij de Groene Ezel in Heemskerk;
 • het GHA met de afvalpas wegbrengen naar het afvalbrengstation in Beverwijk of Velsen;
 • het op afspraak laten ophalen van het afval door HVC inzameling.

Grof huishoudelijk afval gratis inleveren bij ABS Beverwijk en Velsen

Met de ingebruikname van afvalbrengstation Beverwijk, is het voor inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen mogelijk om hun grof huishoudelijk afval gratis in te leveren. Bij zowel het afvalbrengstation (ABS) in Beverwijk als in Velsen-Zuid kunnen inwoners ongelimiteerd grof huishoudelijk afval inleveren. In het verleden was er een limiet van 500 kg, daarboven werden kosten in rekening gebracht. Met de komst van het nieuwe ABS in Beverwijk is deze regel opgeheven en kunnen inwoners al hun grof huishoudelijk afval gratis inleveren.

Afvalpas

De afvalpas is geregistreerd aan de bezoeker en blijft op beide ABS-en geldig. Het is belangrijk dat bezoekers de afvalpas meenemen naar de ABS-en, zonder pas heeft de bezoeker geen toegang. Bent u uw afvalpas kwijt of is de pas defect? Dan kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen bij de klantenservice van HVC op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur via telefoonnummer 0800- 0700 of via e-mail: klantenservice@hvcgroep.nl. De kosten hiervoor bedragen € 7,50 per afvalpas. Nieuwe bewoners kunnen binnen drie maanden na verhuizing een gratis afvalpas blijven aanvragen.

Afval inleveren voor bedrijven

Met ingang van 1 januari 2017 is HVC gestopt met de inname van bedrijfsafval op het afvalbrengstation in Velsen-Zuid. Vanaf dat moment kunnen alleen particulieren nog terecht op het afvalbrengstation. Bedrijven met grof bedrijfsafval en bouw- en sloopafval kunnen voortaan terecht bij diverse verwerkers in de regio dit zijn:

 • Adrichem Transport via telefoonnummer 0251-229144
 • GP Groot via telefoonnummer 088-472000
 • Zuidam via telefoonnummer 0255-510621

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit

Inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen kunnen op beide ABS-en terecht met grof huishoudelijk afval. Maar liefst achttien verschillende soorten afval kunnen worden ingeleverd bij het afvalbrengstation. Van metaal, hout, afgedankte huisraad en tuinmeubelen tot snoeiafval en kapotte elektrische apparaten. Daarnaast is op het ABS Beverwijk een speciale ruimte voor de kringloopwinkel. Inwoners kunnen daar terecht met spullen die hergebruikt kunnen worden. De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en HVC vinden het belangrijk afval goed te scheiden. Door uw afval goed te scheiden, draagt u bij aan het behouden van (soms) schaarse grondstoffen. 

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is (onder andere) puin, steen, beton, isolatiemateriaal, glas, gips en grote stukken hout. HVC-inzameling haalt bouw- en sloopafval niet op, dit dient ingeleverd te worden bij het afvalbrengstation. Als het te veel afval is om redelijkerwijs zelf te vervoeren, dan kan het beste contact worden opgenomen met gespecialiseerde bedrijven.

Grof tuinafval/snoeihout

Grof tuinafval zijn de plantaardige organische afvalstoffen die door aard, samenstelling of omvang niet vallen onder GFT-afval (vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen). Voorbeelden zijn grof loofafval en snoeihout.
Tuinhekken, schuttingen of bielzen vallen niet onder grof tuinafval, deze vallen onder bouw- en sloopafval. Grof snoei- en tuinafval kunt u wegbrengen naar het afvalbrengstation of op afspraak op laten halen tijdens de takkenroutes van HVC-inzameling. Voor de takkenroutes geldt dat de takken zoveel mogelijk gebundeld moeten worden aangeboden. De lengte mag niet langer zijn dan één meter en per keer mag maximaal één kubieke meter worden aangeboden. Boomstronken en takken/stammen dikker dan tien centimeter worden niet meegenomen.

Asbest en asbesthoudend afval

Asbest valt ook onder bouw- en sloopafval. Omdat dit afval gevaar kan opleveren voor de gezondheid, moet u hier uiterst voorzichtig mee omgaan. Verklein of verbreek asbest nooit! Asbest zit onder andere in: gevels, dakbeschot, golfplaten, in en om schoorstenen of cv-installaties en kachelafdichtingen, bloembakken, vloerzeil, oude strijkplanken en warmhoudplaatjes. U kunt het afval aanbieden in een stevige, doorschijnende, dichtgeknoopte plastic zak.

Meer informatie

Meer informatie over het inzamelen van afval kunt u vinden in de inzamelkalender. Of kijk op de website www.hvcinzameling.nl

 • Stickers voor de afvalbak (ook wel kliko of minicontainer) zijn te krijgen via de klantenservice van HVC inzameling. Voor een sticker kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC via telefoonnummer 0800-0700 (gratis) of via de website www.hvcinzameling.nl.

 • Ja, door uw adres op de afvalbak (ook wel kliko of minicontainer) te zetten is de bak gemakkelijk terug te vinden. Bij vermissing of diefstal van de afvalbak is dit ook handig.

 • Als uw afvalbak (ook wel kliko of minicontainer) vermist is, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Als u een nieuwe afvalbak (ook wel kliko of minicontainer) heeft besteld via HVC klantenservice, via telefoonnummer 0800-0700 (gratis), kunt u een afspraak maken om de afvalbak te laten bezorgen.

 • Ja, dit is mogelijk. Standaard worden per woonhuisaansluiting twee afvalbakken (ook wel kliko of minicontainer) geplaatst:

  • 1x MC 240 (of 140) liter voor restafval;
  • 1x MC 140 (of 240) liter voor GFT.

  Het is eventueel mogelijk om uw container om te laten wisselen van een 240 liter voor een 140 liter of anders om. Het is voor gezinnen vanaf vijf personen en meer mogelijk om een tweede afvalbak voor restafval aan te vragen. Voor de aanvraag van een tweede afvalbak moet u een uittreksel uit het bevolkingsregister meesturen. Ook is het mogelijk een tweede afvalbak voor groente, fruit en tuinafval (GFT) aan te vragen wanneer uw tuinoppervlak 600 m3 of meer is.

 • Bij de klantenservice van HVC inzameling. Kijk voor meer informatie op de website www.hvcinzameling.nl of bel naar telefoonnummer 0800-0700 (gratis). De kosten hiervoor zijn € 7,50 per afvalpas. Nieuwe bewoners kunnen binnen drie maanden na verhuizing een gratis afvalpas aanvragen.

 • Alle huishoudens die afvalstoffenheffing betalen, ontvangen automatisch een afvalpas. U krijgt één pas per huisadres. Als uw afvalpas kwijt of defect is, kunt u een nieuwe afvalpas aanvragen bij de klantenservice van HVC. De kosten hiervoor bedragen € 7,50 per afvalpas.
  Nieuwe bewoners kunnen binnen drie maanden na verhuizing een gratis afvalpas aanvragen.

 • Voor vragen en klachten over afvalinzameling of de werkzaamheden van HVC inzameling kunt u contact opnemen met HVC inzameling via de website www.hvcinzameling.nl of telefoonnummer 0800-0700 (gratis). Daarnaast kunt u de gemeente bellen via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Bewoners van Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord kunnen met grofvuil terecht op het afvalbrengstation bij BUKO Bedrijvenpark 2 langs de Westelijke Randweg. Of u kunt naar het afvalbrengstation in Velsen, Amsterdamseweg 10, 1981 LE Velsen-Zuid.

  Het is belangrijk uw afvalpas mee te nemen, zonder afvalpas heeft u geen toegang. Met de afvalpas heeft u recht om beide ABS’en te bezoeken.

  De openingstijden zijn:

  • maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur;
  • zaterdag van 9:00 uur tot 15:00 uur.

  Als u wilt weten waar u uw verschillende soorten afval kunt inleveren en waar het thuis hoort, kunt u op de website www.afvalscheidingswijzer.nl terecht voor meer informatie.

  U kunt grofvuil ook laten ophalen door HVC inzameling (houdt wel rekening met tien werkdagen wachttijd). Voor de spelregels en het maken van een afspraak kunt u contact op met de klantenservice van HVC inzameling via telefoonnummer 0800-0700 (gratis) of kijk op de website www.hvcgroep.nl.

 • Enkele ondergrondse afvalcontainers zijn (om misbruik te voorkomen) alleen toegankelijk voor de direct omwonende bewoners, en daardoor afgesloten met een sleutel. Als u meent hiervoor in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC via telefoonnummer 0800-0700 (gratis of via de website www.hvcinzameling.nl.

 • Als u merkt dat een afvalcontainer, glasbak, papierbak of afvalbak voor hondenpoep vol is, kunt u dit melden bij HVC. Dit kan via de website www.hvcinzameling.nl of via telefoonnummer 0800-0700 (gratis).

  Mocht er veel afval naast de containers staan (dit is een dumping) kan dit gemeld worden bij de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251 of via een buurtmelding.

 • Als er (grof)vuil is gedumpt, kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. Dit kan telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0251 of via een buurtmelding.

 • Als u tuingrond of zand kwijt wilt, kunt u dit langs brengen bij afvalbrengstation BUKO Bedrijvenpark 2 langs de Westelijke Randweg. Dit geldt ook voor andere soorten afval en (grof)vuil.

  Het is belangrijk uw afvalpas mee te nemen, zonder afvalpas heeft u geen toegang. Met de afvalpas heeft u recht om beide ABS’en te bezoeken.

 • De inzameling van afval in Heemskerk gebeurt door HVC inzameling. Kijk voor meer informatie op de website www.hvcinzameling.nl.

 • Bewoners van Heemskerk, Beverwijk en Velsen-Noord kunnen met grofvuil terecht op het afvalbrengstation bij BUKO Bedrijvenpark 2 langs de Westelijke Randweg. Of u kunt naar het afvalbrengstation in Velsen, Amsterdamseweg 10, 1981 LE Velsen-Zuid. 

  Het is belangrijk uw afvalpas mee te nemen, zonder afvalpas heeft u geen toegang. Met de afvalpas heeft u recht om beide ABS’en te bezoeken.

  De openingstijden zijn:

  • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

  Met de auto:

  Het terrein van het ABS is afgesloten met een slagbomen. De slagbomen gaan tijdens de openingstijden automatisch omhoog als deze een auto waarnemen. Het kan hierdoor lijken dat het terrein dicht of niet toegankelijk is. Dit is echter niet het geval.

  Met de fiets:

  De entree van het fietspad naar het ABS ligt aan de rotonde Westelijke Randweg/Zeeweg. U moet door het tourniquet. Het fietspad ligt op het terrein van BUKO, achter een hekwerk. Op dit hekwerk hangen bordjes met de tekst verboden te betreden. Als fietser geldt u als bestemmingsverkeer en kunt gebruik maken van dit fietspad om het ABS te bereiken.

  Als u wilt weten waar u uw verschillende soorten afval kunt inleveren en waar het thuis hoort, kunt u op de website www.afvalscheidingswijzer.nl terecht voor meer informatie.

 • U kunt voor drie uur gratis een aanhanger type A of C van Boedelbak lenen om uw grof afval naar het afvalbrengstation in Beverwijk of Velsen te brengen. Reserveer de aanhanger via www.boedelbak.nl of ga langs bij een verhuurpunt van Boedelbak binnen de gemeente Beverwijk, Velsen of Heemskerk. U dient zelf de borg te betalen en krijgt bij het afvalbrengstation van HVC een stempel op het  verhuurformulier.  Mail een foto van de gestempelde huurovereenkomst met uw bankgegevens in beeld naar info@boedelbak.nl. Opsturen kan ook naar Boedelbak, Antwoordnummer 10503, 2130 VC Hoofddorp. U krijgt het bedrag binnen 7 werkdagen teruggestort op uw rekening.

 • Als u chemische verontreiniging opmerkt, kunt u dit melden bij de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251 of bij Omgevingsdienst IJmond via telefoonnummer 0251-263863.

 • De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de vijvers en sloten in Heemskerk. Als u afval in een vijver of sloot ziet, kunt u dit bij de gemeente melden en vragen om dit te laten verwijderen. Melding doen kan via het buurtmeldingsformulier telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Als er groene tegels bij een clusterplaats (verzamelplaats voor afvalcontainers) ontbreken, kunt u dit melden bij de gemeente via het buurtmeldingsformulier.

 • Verzoeken kunt u indienen via post@heemskerk.nl.

 • Als u de bak volgens de inzamelregels heeft aangeboden, maar de bak op de inzameldag na 17.00 uur nog niet is geleegd door HVC. Kunt u diezelfde of volgende dag een inzamelcorrectie aanvragen door contact op te nemen met HVC klantenservice, via telefoonnummer 0800-0700 (gratis) of via de website www.hvcgroep.nl.

 • HVC inzameling verzogt de inzameling, op basis van ervaringen en meldingen wordt een ledigingsfrequentie bepaald. Als u meent dat de HVC te laat de container leegt, kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC via telefoonnummer 0800-0700 (gratis of via de website www.hvcgroep.nl.

Wettelijke grondslag

Bijgewerkt: 28-07-2017