Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Vreemdelingenpaspoort

Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning en kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

€ 64,75
€ 112,30 (inclusief spoedtoeslag)

€ 51,45 voor jongeren tot 18 jaar
€ 99,00 voor jongeren tot 18 jaar (inclusief spoedtoeslag)

De gemeente Heemskerk werkt volledig op afspraak.
Voor deze dienst kunt u online een afspraak maken.

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. U wordt gezien als 'vreemdeling', als aan één of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u bent een niet-Nederlander die in Nederlands woont en u heeft een geldige verblijfsvergunning;
 • u bent als staatloze toegelaten tot Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba;
 • u bent vreemdeling en kunt aantonen dat u geen reisdocument van een ander land kunt krijgen;
 • u heeft niet de vluchtelingenstatus.

Verlies, diefstal of beschadiging

Bent u een identiteitsbewijs verloren, bent u bestolen of is uw bewijs beschadigd? Dan kunt u hiervan melding maken bij de gemeente. Lees dan voor meer de uitgebreide informatie verlies, diefstal of beschadiging van uw identiteitsdocument.

De gemeente stuurt het aanvraagformulier door naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Na het advies van de IND stuurt de gemeente de aanvraag door naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Als ook deze tweede partij een positief advies geeft, wordt het vreemdelingenpaspoort aangemaakt.

Voor de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort heeft u nodig:

 • een goed gelijkende pasfoto (die voldoet aan de eisen);
 • alle nog in het bezit zijnde reisdocumenten;
 • toestemming ouders/voogd (tot 18 jaar);
 • origineel proces-verbaal (bij vermissing);
 • geldige verblijfsvergunning.

Het vreemdelingenpaspoort is, afhankelijk van de verblijfsvergunning, maximaal vijf jaar geldig.

Wachttijd

De wachttijd is minimaal acht weken.

 • Voor het aanvragen van en meer informatie over een nooddocument kunt u contact opnemen met de Koninklijke Marechaussee op telefoonnummer 0800-1814.

 • Nee, per 26 juni 2012 is de geldigheid van bijschrijvingen in het paspoort komen te vervallen. Het is dan ook niet meer mogelijk om een kind te laten bijschrijven. Kinderen hebben een eigen reisdocument nodig voor vakantie en uitstapjes naar het buitenland.

 • Een paspoort aanvragen doet u persoonlijk aan de balie op het gemeentehuis. U heeft een goed gelijkende pasfoto (die voldoet aan de eisen) en de reisdocumenten die in uw bezit zijn.
  Voor meer informatie over het paspoort zoals de voorwaarden, de vereisten en de actuele kosten gaat u naar de uitgebreide productinformatie.

  1. Alle in het bezit zijnde reisdocumenten van uw kind;
  2. Toestemming van gezaghebbende ouders/voogd met legitimatiebewijzen (of kopie hiervan) van de toestemmingsgevers;
  3. Goed gelijkende pasfoto.

  Daarnaast moet uw kind ook aanwezig zijn als u het paspoort aanvraagt.

 • Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort en identiteitskaart. Een rijbewijs is niet altijd een geldige legitimatie.

 • Uw (Europese) rijbewijs is een identiteitsbewijs. Maar u kunt uw rijbewijs niet altijd gebruiken om uzelf te identificeren. Dit komt omdat er op het rijbewijs geen gegevens over uw verblijfsstatus en nationaliteit staan.

  Bij de volgende organisatie of in de volgende situaties kunt u uw rijbewijs niet als identiteitsbewijs gebruiken:

  • de Belastingdienst (tenzij de Belastingdienst anders aangeeft);
  • een uitkeringsaanvraag;
  • indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
  • binnenlands vreemdelingentoezicht;
  • inschrijving voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.
 • Een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs omdat er geen nationaliteit op vermeld staat.

 • Ja, dit is toegestaan. Het legitimatiebewijs mag niet meer dan (maximaal) vijf jaar verlopen zijn.
  Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

 • Als u in het buitenland woont, kunt u bij de volgende (grens)gemeenten een nieuw paspoort of ID-kaart aanvragen:

  • Oldambt;
  • Enschede;
  • Maastricht;
  • Montferland;
  • Echt-Susteren;
  • Bergeijk;
  • Bergen op Zoom;
  • Venlo;
  • Breda;
  • Haarlemmermeer;
  • Den Haag.

  Houdt u er rekening mee dat deze aanvraag langer kan duren dan bij een reguliere aanvraag vanwege uw woonsituatie. Het is dan ook noodzakelijk dat u op tijd contact opneemt met de gemeente van uw keuze.
  Op de website van deze gemeenten kunt u vinden welke documenten u moet meenemen voor het aanvragen van een nieuw reisdocument. Ook vindt u informatie over hoe u in desbetreffende gemeente een afspraak kan maken. Het is verstandig ruim op tijd de documenten aan te vragen die nodig zijn voor uw paspoort of identiteitskaart. Ook is het verstandig om de aanvraag zo te plannen dat u het document kan afhalen terwijl u nog in Nederland verblijft.

  1. Alle in het bezit zijnde reisdocumenten van uw kind;
  2. Schriftelijke toestemming van gezaghebbende ouders/voogd met geldige legitimatiebewijzen (of kopie hiervan) van de toestemmingsgevers;
  3. Goed gelijkende pasfoto (die voldoet aan de eisen);
  4. Daarnaast moet uw kind ook aanwezig zijn als u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt en ophaalt.

Bijgewerkt: 12-10-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook