Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Bijstand aan zelfstandigen (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen)

Bent u een startende ondernemer of een zelfstandige ondernemer met een tijdelijke terugval in inkomsten? Of voorziet u dat u snel met een terugval in inkomsten te maken krijgt? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening.

U kunt Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) aanvragen als u:

 • een bedrijf wilt starten vanuit de bijstand;
 • als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit;
 • 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf;
 • uw bedrijf wilt beëindigen.

Mogelijke ondersteuning (afhankelijk van de reden van aanvraag):

 • een voorbereidingsperiode met behoud van uw bijstandsuitkering;
 • een (periodieke) renteloze lening;
 • een (starters)lening in de vorm van bedrijfskapitaal;
 • een krediet;
 • een aanvulling op uw inkomen.

Startende zelfstandigen die vanuit de bijstand een bedrijf starten

U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning bij het starten van een bedrijf. Deze ondersteuning kan al vanaf de voorbereidingsperiode gedurende een jaar. Als u een levensvatbaar ondernemersplan heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een mogelijke lening voor bedrijfskapitaal. Ook na het eerste jaar en na het beëindigen van de bijstandsuitkering zijn er ondersteuningsmogelijkheden.

Voorwaarden:

 • uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn;
 • u moet minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 per week) in uw bedrijf werken;
 • u kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of andere kredietverlener.

Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen

U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning periodieke uitkering in de vorm van een renteloze lening of voor bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening. De ondersteuning kan het totale inkomen van u en uw partner aanvullen tot het bijstandsniveau. De looptijd is maximaal twaalf maanden (soms met een verlenging). Achteraf wordt er bekeken of u de periodieke uitkering (geheel of gedeeltelijk) moet terugbetalen.

Voorwaarden:

 • uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn;
 • u moet minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 per week) in uw bedrijf werken.

Zelfstandigen die hun eigen bedrijf willen beëindigen

U kunt een aanvullende uitkering krijgen tot het bijstandsniveau totdat u uw bedrijf beëindigt. De looptijd is maximaal twaalf maanden (soms met een verlenging van twaalf maanden).

Voorwaarden:

 • u heeft minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 per week) in uw bedrijf gewerkt;
 • uw bedrijf is niet levensvatbaar.

Zelfstandigen van 55 jaar of ouder met een niet-levensvatbaar bedrijf

U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. De periodieke uitkering vult het totale inkomen van u en uw partner aan tot het bijstandsniveau. De looptijd is maximaal twaalf maanden (soms met een verlenging van twaalf maanden).

Voorwaarden:

 • u heeft minstens tien jaar een eigen bedrijf;
 • het bruto inkomen uit uw onderneming is lager dan de bijstandsnorm maar ten minste € 7.669,00(bedrag voor 2016) per boekjaar.

Hoogte uitkering

Zie normbedragen voor de huidige hoogte van de uitkeringen.

Verandering voor alleenstaande ouders vanaf 1 januari 2015

Sinds 1 januari 2015 krijgt u als alleenstaande ouder de Bbz-uitkering voor alleenstaanden. Dit is in plaats van de Bbz-uitkering voor alleenstaande ouders. Daarnaast hebt u recht op extra kindgebonden budget. U kunt op de website www.kindregeling.nl nagaan welke kindregelingen op uw situatie van toepassing zijn.

Vanaf 1 juli 2015 kostendelersnorm in het Bbz

In het Bbz geldt sinds 1 januari 2015 de kostendelersnorm. Woont u samen met één of meer andere volwassenen? Dan kunt u de kosten voor levensonderhoud met elkaar delen. Geldt de kostendelersnorm voor u, dan wordt uw uitkering lager.

Het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen doet u bij de balie Werk, inkomen en zorg. De gemeente Heemskerk laat deze regeling uitvoeren door de gemeente Haarlem. Na een eerste screening door een medewerker wordt u voor verdere ondersteuning aangemeld bij SOZAWE Service Center van de gemeente Haarlem.

 • U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de centrale balie op het gemeentehuis. Als u voor de eerste keer bijzondere bijstand aanvraagt, dient u hiervoor een afspraak te maken. Dit kan aan de balie of telefonisch tussen 09.00 en 17.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 0251. Op vrijdag is de balie (ook telefonisch) geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur.

 • Nee, als cliënt hoeft u geen afspraak te maken. U kunt gebruik maken van de telefonische spreekuren (tussen 9.00 en 10.00 uur of tussen 14.00 en 15.00 uur) om uw klantmanager te spreken. U belt dan naar het algemene telefoonnummer 14 0251. U kunt ook tussen 9.00 en 17.00 uur de centrale balie bezoeken op het gemeentehuis. Op vrijdag is de balie (ook telefonisch) geopend 9.00 tot 12.30 uur.

 • U heeft mogelijk recht op een tegemoetkoming van de kosten in de vorm van bijzondere bijstand. U kunt bij de centrale balie op het gemeentehuis een aanvraag bijzondere bijstand indienen of contact opnemen via het contactformulier op onze website.

  Voor meer vragen kunt u terecht bij de centrale balie van het gemeentehuis of bellen naar 140251.

  Let op! u moet een melding van deze kosten maken, voordat u de kosten maakt. De vergoeding heeft enkel betrekking op het schooljaar 2016-2017.

 • De bijstandsuitkering (Participatiewet) wordt op de laatste werkdag van de maand naar uw rekening overgemaakt.

 • Ja, u kunt als zelfstandige ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Ja, als zelfstandige kunt u in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Hiervoor dient u uw bedrijf te beëindigen en zich officieel te laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook dient de boekhoudkundige afhandeling van het bedrijf te zijn afgerond.

 • Ja, als uw inkomen niet toereikend genoeg is, komt u mogelijk in aanmerking voor een collectiviteitskorting van de gemeente Heemskerk. U kunt contact opnemen met de centrale balie van de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Een aanvraag voor een collectiviteitskorting doet u via twee aanvraagformulieren, welke te verkrijgen zijn bij de centrale balie van het gemeentehuis. Één formulier levert u in bij de gemeente en het andere (blauwe) formulier stuurt u zelf op naar de ziektekostenverzekeraar Achmea. Bij uw aanvraag dient u de volgende gegevens in:

  • overzicht laatste netto (gezamenlijk) maandinkomen;
  • overzicht van alimentatie;
  • overzicht van uitkering(en);
  • overzicht voorlopige teruggave Belastingdienst;
  • overzicht pensioeninkomen(s).

  Als u langs wilt komen in het gemeentehuis moet u online of telefonisch (14 0251) een afspraak maken.

 • Nee, u ontvangt geen brief van de gemeente. Maar als u een aanvraag heeft ingediend en u komt in aanmerking voor collectiviteitskorting, krijgt u hiervan wel een bevestiging en een nieuwe polis van de ziektekostenverzekeraar Achmea.

 • De jaaropgave wordt één keer per jaar (éénmalig) naar uw huisadres toegestuurd. Als u de jaaropgave kwijt bent, kunt u de gemeente vragen om een kopie. U kunt contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

Bijgewerkt: 01-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook