Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Bijstand, bijzondere

Leeft u van een laag inkomen? Heeft u weinig of geen eigen vermogen en moet u bepaalde extra kosten maken die u niet kunt betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand is niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Bijzondere bijstand is voor iedereen met een inkomen op of rond het bijstandsniveau en weinig of geen vermogen.

Persoonlijke omstandigheden

Het moet gaan om bijzondere, noodzakelijke kosten waarin een andere regeling, bijvoorbeeld algemene bijstand, niet voorziet en die u niet kunt betalen. De kosten moeten te maken hebben met uw persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld kosten voor kinderopvang of medische kosten. Het hangt van uw persoonlijke situatie af of u in aanmerking komt voor de bijzondere financiële bijstand bij die kosten.

Voorwaarden

U moet de aanvraag voor financiële bijstand doen vóórdat u de kosten maakt.

Het aanvragen van bijzondere bijstand doet u bij bureau Werk, inkomen en zorg van de gemeente. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie. Via deze website kunt u ook het aanvraagformulier invullen, waarna een medewerker contact met u opneemt.

Aanvraagformulier

 • Ja, vanuit sociaal/medische noodzaak kunt u vanuit de bijzondere bijstand in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. De voorwaarden hiervoor zijn als volgt:

  • de kinderopvang moet noodzakelijk zijn, hiervoor wordt een advies aangevraagd bij adviesbureau Trompetter & Van Eerden;
  • u ontvangt geen andere toeslagen, bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst;
  • het (gezamenlijke) inkomen bedraagt niet meer dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm en het vermogen boven het van toepassing zijnde vrij te laten vermogen (artikel 34 lid 3 Participatiewet) wordt voor 100% aangemerkt als draagkracht;
  • de kinderopvang moet worden afgenomen bij een geregistreerde instelling.

  Kijk voor meer informatie hierover in het product bijzondere bijstand.

 • De maximum uurtarieven waarover (eventueel) bijzondere bijstand kan worden verstrekt zijn:

  Kindercentrum:

  • dagopvang € 6,89 per uur (2015: € 6,84);
  • buitenschoolse opvang € 6,42 per uur (2015: € 6,38).

  Gastouderopvang:

  • dagopvang € 5,52 per uur (2015: € 5,48);
  • buitenschoolse opvang € 5,52 per uur (2015: € 5,48).

  Kijk voor meer informatie hierover in het product bijzondere bijstand.

 • Bij gastouderopvang vindt er kinderopvang in een gezinssituatie plaats. Een geregistreerde gastouder verzorgt de opvang op het eigen woonadres of op het adres van één van de ouders. Gastouderopvang is mogelijk tot de eerste dag van de maand waarin het kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

 • U kunt bijzondere bijstand aanvragen bij de centrale balie op het gemeentehuis. Als u voor de eerste keer bijzondere bijstand aanvraagt, dient u hiervoor een afspraak te maken. Dit kan aan de balie of telefonisch tussen 09.00 en 17.00 uur via het algemene telefoonnummer 14 0251. Op vrijdag is de balie (ook telefonisch) geopend van 09.00 uur tot 12.30 uur.

 • Nee, als cliënt hoeft u geen afspraak te maken. U kunt gebruik maken van de telefonische spreekuren (tussen 9.00 en 10.00 uur of tussen 14.00 en 15.00 uur) om uw klantmanager te spreken. U belt dan naar het algemene telefoonnummer 14 0251. U kunt ook tussen 9.00 en 17.00 uur de centrale balie bezoeken op het gemeentehuis. Op vrijdag is de balie (ook telefonisch) geopend 9.00 tot 12.30 uur.

 • U heeft mogelijk recht op een tegemoetkoming van de kosten in de vorm van bijzondere bijstand. U kunt bij de centrale balie op het gemeentehuis een aanvraag bijzondere bijstand indienen of contact opnemen via het contactformulier op onze website.

  Voor meer vragen kunt u terecht bij de centrale balie van het gemeentehuis of bellen naar 140251.

  Let op! u moet een melding van deze kosten maken, voordat u de kosten maakt. De vergoeding heeft enkel betrekking op het schooljaar 2016-2017.

 • De bijstandsuitkering (Participatiewet) wordt op de laatste werkdag van de maand naar uw rekening overgemaakt.

 • Ja, u kunt als zelfstandige ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

 • Ja, als zelfstandige kunt u in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Hiervoor dient u uw bedrijf te beëindigen en zich officieel te laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook dient de boekhoudkundige afhandeling van het bedrijf te zijn afgerond.

 • Ja, als uw inkomen niet toereikend genoeg is, komt u mogelijk in aanmerking voor een collectiviteitskorting van de gemeente Heemskerk. U kunt contact opnemen met de centrale balie van de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

 • Een aanvraag voor een collectiviteitskorting doet u via twee aanvraagformulieren, welke te verkrijgen zijn bij de centrale balie van het gemeentehuis. Één formulier levert u in bij de gemeente en het andere (blauwe) formulier stuurt u zelf op naar de ziektekostenverzekeraar Achmea. Bij uw aanvraag dient u de volgende gegevens in:

  • overzicht laatste netto (gezamenlijk) maandinkomen;
  • overzicht van alimentatie;
  • overzicht van uitkering(en);
  • overzicht voorlopige teruggave Belastingdienst;
  • overzicht pensioeninkomen(s).

  Als u langs wilt komen in het gemeentehuis moet u online of telefonisch (14 0251) een afspraak maken.

 • Nee, u ontvangt geen brief van de gemeente. Maar als u een aanvraag heeft ingediend en u komt in aanmerking voor collectiviteitskorting, krijgt u hiervan wel een bevestiging en een nieuwe polis van de ziektekostenverzekeraar Achmea.

 • De jaaropgave wordt één keer per jaar (éénmalig) naar uw huisadres toegestuurd. Als u de jaaropgave kwijt bent, kunt u de gemeente vragen om een kopie. U kunt contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251.

Wettelijke grondslag

Bijgewerkt: 01-08-2017

Contact

centrale balie

Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk

post@heemskerk.nl
14 0251

De centrale balie is geopend van maandag tot en met woensdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten voor publiek.
De gemeente werkt volledig op afspraak. Maak online, of telefonisch (14 0251) een afspraak.

Zie ook