Koningsdag

Centrum collectief terrasgebied tijdens Koningsdag

Tijdens Koningsdag op 27 april is van 18.00 tot 0.00 uur het gehele centrum van Heemskerk aangewezen als collectief terrasgebied. De gemeente Heemskerk doet dit al een aantal jaren in overleg met de horecaondernemers om op te kunnen treden tegen het meenemen en nuttigen van alcoholhoudende drank op de openbare weg tijdens het evenement.

Het besluit is vooral genomen omdat de gemeente Heemskerk en horeca Heemskerk een gezellig en gemoedelijk feest willen tijdens Koningsdag. Toezicht op de openbare orde is hierbij een belangrijk aspect. Van de horecabedrijven wordt verwacht dat zij toezicht houden op de door hen verkochte drank. De horecabedrijven zetten hun personeel en beveiligers in om te voorkomen dat bezoekers onder de achttien aan alcohol komen of de openbare orde verstoren. Bij zelf meegenomen drank ontbreekt dit toezicht en hiervoor is een alternatief gevonden door het centrum aan te wijzen als terrasgebied. Hierdoor kunnen de horecaondernemers het nuttigen van meegenomen consumpties weigeren als onderdeel van de reeds bestaande huisregels. De beveiligers en portiers van horecagelegenheden kunnen vervolgens toezien op de naleving van deze huisregels.

Afbakening gebied door borden

Aan het begin van het terras worden borden geplaatst waarmee het duidelijk wordt aangegeven dat men het collectieve terras betreedt. Hierop zijn tevens de huisregels vermeld. De beperking geldt uitsluitend voor het meenemen van eigen consumpties. Het gebied blijft vrij toegankelijk voor alle bezoekers van woningen en winkels. Burgemeester Mieke Baltus wijst er nadrukkelijk op dat de terrasvergunning niet bedoeld is om het drinken op de openbare weg te bevorderen. In tegendeel: “Het moet een instrument bieden om het gebruik van alcohol op de openbare weg terug te dringen naar de cafés. Het toezicht op het meenemen en drinken van alcoholhoudende drank buiten het centrum blijft een taak van de gemeente en politie.”

Beleidsregels Koningsdag

Beleidsregels vrijmarkt Koningsdag:

 1. Het uitstallen van tweedehands artikelen en de verkoop hiervan is toegestaan op de avond van de dag voorafgaand aan Koningsdag, vanaf 20.00 uur tot Koningsdag 17.00 uur.
 2. Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen door particulieren is toegestaan.
 3. Vooraf een plaats reserveren door middel van het afzetten, afplakken of welke andere manier van markeren van ruimte dan ook, is niet toegestaan.
 4. Er moet altijd voldoende ruimte, minimaal 3,5 meter, vrij blijven voor het doorlaten van de politie, brandweer of ambulance. Het uitstallen van goederen en/of verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan.
 5. Het is niet toegestaan om dieren te verkopen of te koop aan te bieden.
 6. Verkoop van alcoholhoudende drank is niet toegestaan.
 7. Er mag niet worden gebakken of gebraden door middel van open vuur. Verkoop van warme gerechten is niet toegestaan.
 8. Er mogen geen vuurkorven, barbecues of fakkels worden gebruikt.
 9. Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes en dergelijke worden geplaatst of aangebracht.
 10. Het plaatsen van goederen, dozen e.d. tegen gevels en/of op brandkranen is niet toegestaan.
 11. Nooduitgangen en uitritten moeten worden vrijgelaten.
 12. Het is niet toegestaan om materialen boven de weg op te hangen.
 13. Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
 14. Verkoop en het uitstallen van goederen is niet toegestaan vóór winkels, horecazaken en andere bedrijven die op Koningsdag open zijn én waar, door middel van het aanbrengen van een mededeling op de winkel, horecazaak of bedrijfspand, is aangegeven dat de winkel, de horecazaak of het bedrijf op Koningsdag geopend is.
 15. In het afgesloten gedeelte van de vrijmarkt mogen geen voertuigen aanwezig zijn van deelnemers aan en bezoekers van de vrijmarkt.
 16. Na afloop van de vrijmarkt moet iedere deelnemer de ingenomen plaats schoon achterlaten en de overgebleven spullen mee naar huis nemen of in de aanwezige vuilcontainers bij de uitgangen van het afgesloten gedeelte van de vrijmarkt deponeren.
 17. Alle door de gemeente, politie en/of brandweer gegeven aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.