Budget bewonersinitiatieven (BBI)

Dit budget van 90.000 euro is bedoeld voor activiteiten en projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en/of het vergroten van de sociale cohesie in de buurt. Denk daarbij aan kleinschalige buurt- en straatfeesten en aan voorzieningen in de buurt, maar ook aan grote evenementen. Alle Heemskerkse inwoners kunnen een beroep doen op dit budget!

De termijn voor het indienen van een aanvraag staat vermeld in het voorwaarden. Een budgetcommissie bestaande uit Heemskerkse burgers beoordeelt de aanvragen. Om een aanvraag voor een bijdrage uit het budget bewonersinitiatieven te doen, vult u het formulier in. Het ingevulde formulier gaat direct naar de budgetcommissie.

Budget aanvragen

Burgerparticipatie

De gemeente maakt beleid en neemt besluiten die van invloed hebben op uw (leef)omgeving. Omdat uw invloed en betrokkenheid meer is dan eens in de vier jaar naar de stembus gaan, gaat het bij burgerparticipatie over deze contacten met de gemeente. Het heeft te maken met burgerschap, met democratie, met vernieuwing van het openbaar bestuur en een overheid die meer naar u luistert en aan u laat.