Verloren of gevonden voorwerpen

  • zoeken en melden van voorwerpen kan via Verlorenofgevonden.nl
  • u kunt ook bij de gemeente informeren. Het is mogelijk dat het voorwerp bij ons is afgegeven of is gemeld.
  • bij beroving en diefstal (bijvoorbeeld een fiets of portomonnee) moet u altijd aangifte doen bij de politie www.politie.nl/aangifte.
  • gevonden paspoorten of identiteitskaarten levert u altijd in bij de gemeente. De gemeente vernietigt het document om fraude en misbruik te voorkomen. De eigenaar ontvangt hier een melding over en een oproep om een nieuw reisdocument aan te vragen.
  • bij vermissing van paspoort, identiteitskaart, verblijfsdocument of rijbewijs doet u aangifte bij de gemeente.
www.verlorenofgevonden.nl

Match

Op het moment dat er een (mogelijke) 'match' is van een verloren met een gevonden voorwerp, kunt u uw eigendom ophalen bij de gemeente of de vinder. Er kan aan u gevraagd worden om aan te tonen dat u de eigenaar bent. Neem als bewijs bijvoorbeeld een foto of een aankoopbon van het voorwerp mee. U moet zich ook kunnen legitimeren.