Compensatie eigen risico ziektekosten

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap en heeft u te maken met extra ziektekosten? Dan vergoedt de gemeente een deel van het wettelijke eigen risico van de zorgverzekering voor u.

Voorwaarden

 • U woont in Heemskerk.
 • U bent chronisch ziek of gehandicapt
  U heeft bijvoorbeeld een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg, een Wmo maatwerkvoorziening, een gehandicaptenparkeerplaats óf -kaart of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een inkomen dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Hier vindt u de normbedragen.
 • U heeft méér dan € 100,- aan eigen risico betaald (eerste € 100,- is voor uw eigen rekening).
 • Houd er rekening mee dat aanvragen voor het jaar 2017 vóór 1 maart 2018 moeten worden ingediend.

Tegemoetkoming aanvragen

De eerste € 100,- betaalt u zelf, het zogenoemde drempelbedrag. Alles daarboven kan vergoed worden, tot een maximum van € 285,- (peiljaar 2016 en 2017). Rekenvoorbeeld: U heeft in 2017 € 350,- aan uitgaven voor ziektekosten.
Daarvan is € 100,- voor eigen rekening (drempelbedrag) en de tegemoetkoming is dan € 250,-.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

 • Uw DigiD inlogcode
  Als ook uw partner in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, kunt u dit in dezelfde aanvraag opnemen. Let op dat ook uw partner de aanvraag met de eigen DigiD ondertekent. Als u de aanvraag namens een meerderjarig kind wilt indienen, kan dat alleen met zijn/haar eigen DigiD.
 • Verklaring van het CIZ, gehandicaptenparkeervoorziening óf Wmo-voorziening.
 • Kopie van inkomsten / maandspecificatie.
 • Overzicht van de zorgverzekeraar waaruit blijkt hoeveel u aan eigen risico heeft betaald.

Houd er rekening mee dat u alle bewijsstukken digitaal beschikbaar heeft voor de aanvraag. Dit kan door een scan of een digitale foto te maken van de documenten.

Let op! U kunt slechts één keer per jaar aanvragen. U kunt het beste de aanvraag indienen op het moment dat het eigen risico volledig verbruikt is.

Aanvraag CERZ (DigiD)