Documenten

57 Nieuwe locaties voor ondergrondse containers restafval

De gemeente Heemskerk heeft ervoor gekozen om op een nieuwe wijze afval in te zamelen. Tussen september en december 2019 heeft de gemeente inloopbijeenkomsten georganiseerd om de inwoners van Heemskerk de eerste voorstellen te presenteren voor ‘restafval op afstand’. Het bepalen van de meest praktische locaties voor de containers voor restafval heeft even geduurd. We hebben namelijk zoveel mogelijk geprobeerd te voldoen aan de wensen van de inwoners voor de meest handige containerlocatie. Het college stelt  daarom nogmaals 57 nieuwe ondergrondse containerlocaties voor restafval vast.

Nieuwe ondergrondse containers locaties

Om het nieuwe inzamelsysteem mogelijk te maken stellen we 57 containerlocaties vast in de wijken Boven de Baandert, Duin tot Dorp, van Acker tot Burcht en Hart van Heemskerk. Op onze website www.heemskerk.nl/afval kunt u zien waar de 57 containers komen te staan.

Nog niet alle containerlocaties zijn bepaald

In de buurten Meerestein en Sandenburg en wijken Waterakkers en Broekpolder hebben we nog niet alle containerlocaties bepaald. In deze wijken komen er nog enkele ondergrondse containerlocaties bij. Momenteel liggen de voorstellen van deze locaties voor bij de inwoners die belanghebbenden zijn.

Begin plaatsing van ondergrondse containers

De aannemer begint deze week met de acht containers in Boven de Baandert die al eerder dit jaar vastgesteld waren. Ook de twee containers voor de nieuwbouw aan de Jan van Kuikweg gaat de aannemer plaatsen. Daarna volgen de overige containers. Op onze website www.heemskerk.nl/afval staat alle informatie over de containerlocaties en een globale planning.

Overlast tijdens plaatsen

Het kan zijn dat het plaatsen van de container tijdelijk tot overlast leidt. Soms plaatsen we tijdelijke parkeerverboden om zo ruimte te maken voor de werkzaamheden. Samen met de aannemer doen we ons best om de overlast zo kort mogelijk te laten duren.