Acht nieuwe woningen aan de rand van de wijk Waterakkers

Het college vraagt de raad in te stemmen met de bouw van acht woningen tussen de Rijksstraatweg en de Botter acker. Dit plan is een uitvloeisel van de totale ontwikkeling van de wijk Waterakkers en draagt bij aan de woningbouwopgave voor Heemskerk. Daarnaast wil het college het woningaanbod vergroten en de doorstroming op de woningmarkt stimuleren, zodat de in Heemskerk beschikbare woonruimte beter wordt benut.

Het plan wordt ontwikkeld door bouwbedrijf van Lith B.V. Het bestaat uit twee woningen aan de Rijksstraatweg en zes woningen haaks op de Botter acker. De twee woningen langs de Rijksstraatweg worden geschakeld tot een twee-onder-één-kap woning in de stijl van het naastgelegen herenhuis en de andere statige huizen langs deze doorgaande weg. De zes rijtjeswoningen aan de zijde van de Botter acker komen haaks te staan ten opzichte van de twee-onder-één-kap woning. Deze woningen vormen een overgangszone langs de noordelijk gelegen groenstrook.

Om bouwen aan de Rijksstraatweg mogelijk te maken wordt de weg tussen de Krayenhofflaan en de toegang tot de Elzenhof opnieuw ingericht. Voorstel is om de bushalte iets naar het noorden te verplaatsen om parkeren langs de weg mogelijk te maken. Zo ontstaan er extra parkeerplaatsen en zijn vijf parkeerplaatsen op eigen terrein mogelijk. Voor de zes woningen haaks op de Botter acker worden in Waterakkers extra parkeerplaatsen gerealiseerd.
Omwonenden zijn is een eerder stadium geïnformeerd over het bouwplan.

Het voorstel wordt 27 september 2018 in de raad behandeld en wordt tevens besproken in de raadscommissie FFE van 13 september. Nadat de raad heeft ingestemd door een verklaring van geen bedenkingen af te gegeven wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan eenieder een zienswijze indienen. Zie voor meer informatie www.heemskerk.nl/bekendmakingen.