Beleidsregel wet Bibob aangepast

De beleidsregel voor de uitvoering van de wet Bibob is aangepast. De beleidsregel is geactualiseerd en in lijn gebracht met de beleidsregels van de gemeenten Beverwijk, Velsen en Uitgeest. De gemeenten werken samen om de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Zij kunnen door de wet Bibob ondernemers die een vergunning willen voor bijvoorbeeld horecabedrijven, seksinrichtingen, automatenhallen en coffeeshops laten screenen. Als er gevaar bestaat dat de vergunning wordt gebruikt voor criminele doeleinden, kan een vergunningsaanvraag worden geweigerd.

De gemeente Heemskerk werkt sinds april 2019 op het gebied van de wet Bibob nauw samen met de gemeente Beverwijk, Velsen en Uitgeest. Zo wordt voorkomen dat een aanvrager uitwijkt naar de gemeente met de soepelste regels. Dit heet het  'waterbedeffect'. De gemeenten passen nu standaard dezelfde regels toe bij vergunningen in de horeca branche en een vergunning voor speelgelegenheden.

Sluitend netwerk tegen criminaliteit

Met deze nieuwe beleidslijn wil de gemeente Heemskerk zorgen voor een steeds verder sluitend netwerk om te voorkomen dat de overheid onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten en onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. In de beleidsregel legt de gemeente voor de duidelijkheid vast in welke gevallen en hoe zij de wet Bibob toepast.