Beste plan voor Anthonie Verherentstraat 1

Het beste plan voor het gebouw aan de Anthonie Verherentstraat 1 is bekend. De winnende partij André Dijkman en Willem Carbaat van Dijkman Carbaat bouw BV hebben met het ingediende plan en bod het hoogste gescoord in de verkoopprocedure.  André Dijkman / Willem Carbaat als koper van het gebouw is daarmee de partij aan wie de gemeente de A. Verherentstraat 1 gunt. Het plan is gebaseerd op het concept SAMEN Ontmoeten, Beleven, Genieten en Werken.

SAMEN is zowel qua ruimte als qua programmering onderverdeeld in vier gedeelten, die op allerlei manieren met elkaar in verbinding staan en samen één geheel vormen. Figuurlijk door de goede samenwerking en kruisbestuiving tussen de betrokken partijen (Horecaondernemer Arjan Sierhuis, Stichting Culturele Cirkel Heemskerk, Poppodium Het Patronaat, Mediacentrum IJmond Nieuws, Cultuurhuis Heemskerk en Reakt, Creatief Atelier & Herstelwerkplek) en letterlijk doordat door middel van schuifwanden er één grote ruimte kan ontstaan.

Dit plan is geselecteerd uit totaal drie ingediende plannen die voldeden aan alle inschrijvingseisen. De gunningscommissie, bestaande uit vijf personen, heeft de plannen op de volgende drie criteria beoordeeld.

  1. De mate waarin de nieuwe functie van meerwaarde is voor gebied en gebouw;
  2. De mate waarin de nieuwe functie een rol speelt in het faciliteren van activiteiten en ontmoetingen;
  3. De mate waarin het gebouw en de organisatie wordt verduurzaamd;

Met name op het tweede criteria scoorde het winnende plan het hoogste van alle ingediende plannen: De commissie is enthousiast over de breedte van invulling, de diversiteit en het aantal samenwerkingspartners. Dit wordt beschouwd als realistische plannen en samenwerkingen met een divers en toegankelijk programma voor verschillende doelgroepen. De horeca wordt daarmee als ondersteunend beschouwd en ‘ontmoeting’ wordt gefaciliteerd door een actieve programmering.

Op het eerste en het derde criterium scoorde het plan niet als hoogste ten opzichte van de andere inschrijvers maar wel ruim voldoende tot voldoende. Nadat vervolgens de combinatie werd gemaakt met het ingediende businessplan en de bieding is dit plan als winnaar uit de procedure gekomen. Op deze uitkomst zijn geen bezwaren binnengekomen. De gemeente en de winnende partij tekenen binnenkort de koopovereenkomst.

Lees hier meer over het initiatief.