Beter beeld van kwetsbare jongeren op arbeidsmarkt

De gemeente krijgt door samenwerking met het Inlichtingenbureau van het Rijk beter zicht op kwetsbare jongen van 23-27 jaar zonder startkwalificatie. Hiermee kan de gemeente  jongeren die extra steun nodig hebben gerichter helpen op de arbeidsmarkt.

Jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij zijn vaker werkloos, vragen vaker een uitkering aan, hebben vaker een flexibel contract en ontvangen lagere beloningen. Het gevolg is dat dit resulteert in schulden en hogere zorgkosten. Een deel van deze jongeren is niet in beeld bij gemeenten voor begeleiding naar school of bemiddeling naar werk. Het Inlichtingenbureau heeft daarom de rapportage ‘Jongeren in Beeld’ ontwikkeld en stuurt gemeenten  een rapportage over jongeren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar als blijkt dat zij:

  • Geen startkwalificatie hebben;
  • Niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
  • Geen werk of te weinig inkomen (minder dan € 473,- per maand)  hebben;
  • Geen uitkering hebben.

Eerste stap is analyse

De gemeente gaat eerst een goede analyse uit voeren op de ontvangen bestanden. Dit omdat het Inlichtingenbureau alleen gegevens levert over jongeren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar met een laag inkomen, zonder startkwalificatie en zonder inschrijving bij een onderwijsinstelling. Alle aanvullende informatie, bijvoorbeeld een eerdere melding bij Sociale Zaken, een eerder gesignaleerde hulpvraag, een inschrijving bij de KvK , of al andere bekende gegevens staan niet in de rapportage ‘Jongeren in Beeld’.  

De jongeren die na de analyse overblijven en dus extra steun nodig hebben komen in aanmerking voor een persoonlijk traject en worden begeleid richting leren en/of  werken.