Charlie Hoge nieuwe centrummanager BIZ Heemskerk Centrum

Charlie Hoge is de nieuwe centrummanager BIZ Heemskerk Centrum. Zij volgt Roos Vermijs op, die vanaf begin 2018 samen met Floor Thomasse een werk-team vormt en centrummanager was.

De centrummanager helpt de BIZ-vereniging bij het creëren van focus en professionaliteit in de activiteiten en doelstellingen van de BIZ. Met advies en begeleiding van het centrummanagement is o.a. professionalisering van de BIZ-vereniging & bestuur, de interne en externe communicatie doorgevoerd, worden/zijn de banden met stakeholders (gemeente, vastgoed, toerisme, omgeving, etc.) aangehaald, zijn werkgroepen ingesteld en of gerevitaliseerd en wordt op korte termijn ook aan de branchering en het terugdringen van leegstand in het gebied gewerkt.

De Centrummanager is de ‘linkin pin’ tussen de gemeente, de BIZ, ondernemers en overige stakeholders. Daarnaast behartigt de centrummanager de belangen van de ondernemers en houdt belangrijke ontwikkelingen en kansen voor het centrumgebied in de gaten. BIZ Centrum Heemskerk is een actieve BIZ die zelf veel activiteiten organiseert. De centrummanager vervult ook een taak bij de ondersteuning van deze activiteiten en ziet toe op de continuïteit in de interne communicatie en de uitvoer. De inzet van centrummanagement is mede mogelijk gemaakt door een toekenning van een subsidie van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Heemskerk.

Contact

Charlie Hoge is bereikbaar via e-mail en telefoonnummer 06-29444979
Floor Thomasse is bereikbaar via e-mail en telefoonnummer 06-11645444