Documenten

Coalitie Heemskerk met drie wethouders verder

De coalitie in de gemeente Heemskerk gaat na het aftreden van wethouder Marieke van Dijk met drie wethouders verder. Aad Schoorl, wethouder van Heemskerk Lokaal: “De coalitie betreurt het opstappen van Marieke van Dijk, maar wil graag verder met de doelen die we ons gesteld hebben. We hebben in een goede sfeer overlegd over de ontstane situatie. Als college voelen we sterk een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het werk zo goed mogelijk over de collegeleden te verdelen. We hebben gezocht naar de meest praktische en pragmatische oplossing om de portefeuille die nu voorligt zo goed mogelijk te verdelen. Daar waren we snel uit”.

Portefeuilleverdeling

  • Krijn Rijke: financiën, waaronder belastingen en heffingen en de Bank van Nederlandse Gemeenten
  • Gaatze de Vries: participatiewet, werk en inkomen, schuldhulpverlening en armoedebeleid, Lid algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
  • Mieke Baltus: P&O en juridische zaken
  • Aad Schoorl: economische zaken, toerisme, kust en strand

Aad Schoorl: “Het college maakt zich hard om de afspraken uit het coalitieakkoord zoveel mogelijk uit te voeren. Speerpunt daarbij is beperking van de lasten voor de inwoners”.