College akkoord met huisvestingsplannen Eigenwijze en IKC Leonardus

College akkoord met huisvestingsplannen Eigenwijze en IKC Leonardus

Het college is akkoord met de plannen voor het realiseren van een nieuw integraal kindcentrum voor de basisscholen de St. Leonardus en de Prof. Van Gilseschool en de huisvestingsplannen voor kindcentrum Eigenwijze. In juni bespreekt de raad de plannen. Wethouder Piet Burgering: “De schoolgebouwen van nu zijn al langere tijd aan vervanging toe. Ik ben blij dat we op deze manier kunnen investeren in het onderwijs van de Heemskerkse kinderen. Met deze plannen bieden we onderwijs, opvang en zorg onder 1 dak aan.”

In 2019 stelde de gemeenteraad een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vast. Hierin staat een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting. Dit plan stelden we samen op met de schoolbesturen. In het IHP staat dat er gezamenlijke nieuwbouw komt voor basisscholen de St. Leonardus en de Prof. Van Gilseschool en nieuwbouw of revitalisatie van de bestaande huisvesting voor basisschool Eigenwijze. De gemeenteraad heeft in 2022 krediet beschikbaar gemaakt voor de voorbereidingen.

Alles onder 1 dak

Voor basisscholen de St. Leonardus en de Prof. Van Gilseschool, een regionale school voor kinderen met een gehoorbeperking, ligt het voorstel om een nieuw Integraal Kindcentrum te realiseren. Hierbij worden (speciaal) onderwijs, opvang en zorg onder 1 dak aangeboden onder de naam IKC Leonardus. Voor kindcentrum Eigenwijze is het plan om een deel van het bestaande schoolgebouw te revitaliseren, aangevuld met een gedeelte nieuwbouw. Ook hier komen dan onderwijs en opvang onder 1 dak.

Investering in onderwijs

Voor beide projecten stelden de schoolbesturen een businesscase op. Hierin staan de kaders van het project en het geld dat nodig is. Met de plannen is meer dan 20 miljoen euro gemoeid. Beide businesscases zijn klaar en goedgekeurd door het college. In juni bespreekt de raad de plannen. Burgering: “Ik kijk uit naar de volgende fases, zoals de ontwerpfase.” Naar verwachting kan in 2024/2025 worden gestart met de uitvoering.