College stelt Subsidieregeling Isolatie Heemskerk 2024-2026 vast

Op 30 april 2024 stelde het college de Subsidieregeling Isolatie Heemskerk 2024-2026 vast. Bewoners die voor de subsidieregeling in aanmerking komen, krijgen tot maximaal € 1650,- vergoed om de woning te isoleren. In de 1e fase van deze isolatieactie kunnen we 401 Heemskerkers ondersteunen met de uitvoering van isolatiemaatregelen.

Het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is opgesteld om slecht geïsoleerde woningen in Nederland te isoleren. Dit programma stelt gemeenten in de positie om grondgebonden woningen te gaan isoleren. Het NIP is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het halen van de doelstelling van een aardgasvrij Nederland in 2050. Zonder goede isolatie in iedere woning is dit namelijk niet mogelijk.

Dit zijn de spelregels

De subsidie is bedoeld voor het nemen van energiebesparende maatregelen voor eigenaar-bewoners, rekening houdend met de volgende indicatoren:

  • Een grondgebonden koopwoning;
  • Energielabel D of lager;
  • WOZ-waarde tot maximaal € 401.000 (peildatum: 01-01-2022).

Komende maanden benaderen we inwoners die onder deze specifieke doelgroep vallen. We verwachten in 2025 en 2026 vervolg te kunnen geven aan de isolatieactie. Dit is afhankelijk van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt.

Lees meer over deze isolatiesubsidie.