Column wethouder Piet Burgering: Lekker naast jezelf wonen

Een van de belangrijkste opgaven in Nederland en in Heemskerk is om voldoende huizen te bouwen. Want een goed dak boven je hoofd is noodzakelijk voor iedereen en de woningnood heeft een negatief effect op het leven van vele mensen. In Heemskerk werken we hard aan die woningbouwopgave. Maar deze opgave vraagt veel tijd en inspanning. Want iedereen is doordrongen van de noodzaak om te bouwen, maar niet iedereen is altijd enthousiast over de plekken waar we willen bouwen.

Als we dan eindelijk een plek hebben gevonden, komt de vraag wie daar mag wonen. Dan blijkt er iets bijzonders aan de hand, we willen eigenlijk alleen maar naast onszelf wonen. Want, als we naast onszelf wonen, dan weten we hoe netjes we de auto parkeren, wat voor etensgeurtjes we hebben en hoe hard we de televisie zetten. Dat geeft een fijn gevoel.

De werkelijkheid is natuurlijk, dat lang niet alle woningzoekenden zijn zoals jij. Er komen mensen van buiten Heemskerk en van buiten Nederland hier wonen. Maar ook mensen met psychische problemen, een verslavingsachtergrond of een beperking zoeken een plekje. Allemaal mensen en groepen, die willen wonen en die ook een dak boven hun hoofd verdienen.

In de jaren ’70 hadden Kees van Kooten en Wim de Bie een prachtige sketch over De Partij Tegen Enge Buren. De conclusie was dat ‘minstens de helft van Nederland enge buren heeft’. Eigenlijk was alleen de partijvoorzitter zelf niet eng.

Om te voorkomen dat we in Heemskerk een Partij Tegen Enge Buren krijgen, stellen we samen met de gemeente Beverwijk een Woonzorgvisie op. Daarin geven we aan, dat er plek moet zijn voor verschillende aandachtsgroepen. Dat iedereen een woning moet kunnen vinden. En misschien nog belangrijker: dat een samenleving als Heemskerk bestaat uit allemaal verschillende mensen. Ieder met een eigen achtergrond. Je kunt nu eenmaal niet naast jezelf wonen en de buren zijn niet eng.