Commissievergaderingen februari

We nodigen u van harte uit bij de commissievergaderingen van februari. U kunt de vergadering ook live volgen of achteraf terugkijken via heemskerk.streamovations.nl. De vergaderingen starten om 20.00 uur. In februari zijn de volgende commissievergaderingen:

Commissie Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE), dinsdag 13 februari 2024

Op de agenda staat de raadsinformatiebrief ‘eindrapportage gemeente Heemskerk en Uitgeest, locatiekeuze opvang en huisvesting asielzoekers (AZC)’. Recentelijk is het wetsvoorstel ‘Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen’ gepubliceerd. Een onderdeel van deze wet is de verplichting voor gemeenten om permanente opvanglocaties voor asielzoekers te realiseren.

Verder worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Raadsvoorstel tot het afgeven van een zienswijze op de Kadernota 2025 van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM).
  • Zienswijze rapport Reikwijdte en Detailniveau Tata Steel Heracless-Groen Staal.

Commissie Mens, Maatschappij en Welzijn (MMW), woensdag 14 februari 2024

Op de agenda staat het commissievoorstel ‘Beleidsplan Sociaal domein 2024’. Er is een nieuw integraal beleidsplan sociaal domein in ontwikkeling. De commissie kan namens de raad input geven op de uitgangspunten, missie, visie en maatschappelijke opgaven.

Verder worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Commissievoorstel uitvoeringsprogramma buurtwerk 2024 – 2026.
  • Raadsvoorstel tot inzet POK middelen 2024 – 2025.
  • Raadsmemo gezette stappen na rekenkameronderzoek en raadsbesluit ‘grip op kosten jeugdhulp’.

Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK), donderdag 15 februari 2024

De vergadering van de commissie RWK van 15 februari 2024 is vervallen.               

Inspreken

Wilt u inspreken bij 1 van deze vergaderingen? Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffie via griffie@heemskerk.nl of via telefoonnummer 14 0251.

Fractievergaderingen

U kunt ook de vergaderingen van de fracties bijwonen. Hiervoor neemt u contact op met de fractievoorzitters.