Commissievergaderingen in mei

Op 9, 10 en 11 mei a.s. vinden commissievergaderingen plaats in het gemeentehuis. Wilt u een van deze vergaderingen bijwonen? Dat kan. U komt dan naar de raadszaal in het gemeentehuis. Vooraf aanmelden is niet nodig. 

U kunt inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat 

Inspreken is een manier om invloed te hebben op de gemeenteraad. Voor inspreken is vooraf aanmelden nodig. Dit doet u bij de griffie via griffie@heemskerk.nl of 06 28 35 01 92. De griffie helpt u graag verder.

Commissie Bestuur, Financiën en Economische Zaken | 9 mei 2023 om 20.00 uur in de raadzaal

Deze commissie gaat in op een groot aantal onderwerpen. Zo wordt er gesproken over de verordening op de raadscommissies in Heemskerk, de voortgangsnota MRA en de Stand van zaken kantoorinrichting. Verder worden een aantal voorstellen besproken die zijn aangedragen in vervolg op moties uit november 2022. Het grootste deel van de avond wordt besteed aan het creëren van een zienswijze op de jaarstukken die zijn aangedragen door de Gemeenschappelijke Regelingen. Dit gaat om de GR-en: Omgevingsdienst IJmond, IJmond Werkt!, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Veiligheidsregio Kennemerland, Schoolverzuim en VSV, en Reinunie. Er zal ook gesproken worden over het afgeven van een zienswijze voor het Dekkingsplan brandweer Kennemerland 2023-2026.

Commissie Mens, Maatschappij en Welzijn | 10 mei 2023 om 20.00 uur in de raadzaal

Deze vergadering begint met het onderwerp ‘Bevorderen gelijke kansen op school’, wat onderdeel is van het concept voorstel voor de begroting 2024-2026. Verder wordt er gesproken over het Kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen en Voortgang energiearmoede aanpak en witgoedwissel. De commissie kan hier nog invloed op uitoefenen om zo het raadsvoorstel aan te passen. Ten slotte staat de Dialoog arbeidsmarkt en re-integratiedienstverlening op de agenda.

Commissie Ruimte, Wonen en Klimaat | 11 mei 2023 om 20.00 uur in de raadzaal

Bij de commissie RWK van 6 april stond het onderwerp ‘De Knip’ op de agenda, op verzoek van Heemskerk Lokaal. De vergadering liep echter uit en dit onderwerp is verschoven naar 11 mei.

Het onderwerp Kader programma energietransitie wordt voor de eerste keer besproken aan de hand van een commissievoorstel.

Verder wordt er gesproken over de Kaders voor het Programma Laadinfrastructuur Heemskerk, de Nota grondbeleid 2023-2026 en Nota grondprijsbeleid 2023-2026 gemeente Heemskerk.

Ook het plaatsen van zonnepanelen en LED verlichting in het gemeentehuis, het wijzigen van de Afval- en grondstoffenverordening, en het wijzigen van de Wegsleepverordening staan op de agenda.

Voor de volledige agenda en de stukken van de vergadering kijkt u op de website van de gemeenteraad.