Digitale hulpwijzer van de IJmond is vernieuwd

Om inwoners en zorgprofessionals in de IJmond beter te ondersteunen hebben de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen de digitale hulpwijzer vernieuwd. De drie IJmondgemeentes hebben ieder een eigen website: www.beverwijkwijzer.nl, www.heemskerkwijzer.nl en www.velsenwijzer.nl. Deze websites geven informatie over organisaties die binnen de betreffende gemeente werken op het terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en werk en inkomen. Het zoeken op de vernieuwde websites is makkelijker geworden én de informatie wordt op wijkniveau gepresenteerd.

Doorontwikkeling van digitale hulpwijzer

In het afgelopen jaar zijn verschillende punten naar voren gekomen om het gebruik van de website makkelijker te maken. Met een verbeterde zoekbalk op de homepage is direct de weg te vinden naar zorginstellingen. Verder heeft de sociale kaart een prominentere plaats gekregen op de site. Op de homepage is eenvoudig te zien welke organisaties in uw buurt actief zijn. Ook is er meer ruimte voor activiteiten en nieuwsberichten.
Om het geheel af te maken is meer aandacht voor foto’s en verdeling van de tekst op een pagina zodat het beeld rustiger is geworden.

Het aanbod blijft hetzelfde

Het aanbod op de website is niet veranderd. Inwoners en zorgprofessionals kunnen onverminderd terecht voor informatie over zorg en ondersteuning, opvoeding en gezin, gezond blijven of wonen en huishouden. Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van damclub tot dagactiviteitencentrum en van loopbaancoach tot opvoeddeskundige. In de website is alles terug te vinden in uw buurt, binnen de gemeente of de regio.

Samenwerking

De website is een samenwerking tussen professionals, medewerkers vanuit de wijkteams en de IJmondgemeentes. Het platform moet inwoners en professionals zo goed mogelijk ondersteunen in hun vragen rond zorg en participatie. Neem vooral eens een kijkje in wat de hulpwijzer voor u kan betekenen.